Dziesiąta, jubileuszowa edycja Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej, realizowanej
w ramach cyklu konferencyjnego „Młodzi o ekologii”, nawiązywać będzie do idei Zero Waste. Wydarzenie organizuje Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Biologii UAM. 

 Zamiarem organizatorów jest pokazanie, że młodzi ludzie nie czekają na działania dorosłych, ale podejmują aktywność, poprzez którą chcą zaznaczyć troskę o Matkę Ziemię; o naturę, której nieodłączną częścią jesteśmy my – ludzie (żyjący w epoce antropocenu), przyczyniający się niestety do jej ekologicznego zagrożenia. Jednym z elementów wpływających na to zagrożenie jest zanieczyszczanie środowiska poprzez odpady. Stąd treści konferencyjne mają posłużyć przede wszystkim propagowaniu podstawowych zasad, na których opiera się ruch Zero Waste; tzw. zasady 5R: odmawiaj (refuse), ograniczaj (reduce), wykorzystaj ponownie (reuse), recyklinguj (recycle), kompostuj (rot). Stanowią one etyczny wzór życia człowieka będący rodzajem naśladownictwa przyrody, jej zrównoważonego cyklu, w którym odpady wykorzystywane są jako zasoby. Zero Waste to styl życia, który przyczynia się do zdecydowanego ograniczenia zanieczyszczania środowiska; styl życia, który przeniesiony na współczesny grunt jest rodzajem odtworzonej pamięci naszych babć i dziadków.

Zagadnienia, które wydają się być istotne i warte poruszenia podczas konferencji to przede wszystkim: wszechobecność plastiku, konsumpcjonizm, marnotrawstwo żywności, eko-zakupy i eko-konsumpcja. To tylko niektóre spośród zagadnień wymagających pogłębionej refleksji czy szerokiej wiedzy. Nie są to łatwe problemy, często stawiające nas przed pewnymi dylematami, z natury trudnymi do rozwiązania, ale nie powinno to zniechęcać nikogo do podejmowania prób, które na początku będą zaledwie małymi krokami. Podążając w kierunku „zero waste” zacznijmy najpierw od „less waste”. Jeśli spróbujemy sobie wyobrazić, ile śmieci produkują ludzie (ośmiomiliardowa populacja), zaczynając mnożenie od ilości przypadającej na statystycznego mieszkańca globu, to pojawi się wizja świata tonącego w śmieciach. Nie możemy zatem traktować tego tematu jako swoistego tabu, a pierwszą najprostszą rzeczą, jaką zrobić możemy to zmniejszyć ilość śmieci chociażby poprzez pamiętanie o torbie zakupowej i woreczkach recyklingowych. Organizatorzy zaplanowali w tym względzie akcję rozdawania uczestnikom konferencji  toreb i torebek  uszytych ze starych firan i resztek materiałów.

W ramach konferencji przewidziany jest także konkurs związany z ideą upcyklingu, której istotą jest nadawanie starym rzeczom i odpadom drugiego życia; to tzw. tworzenie czegoś z „niczego”, czegoś co dalej pełni swoją użytkową lub estetyczną funkcję, a wykonywane jest w duchu idei DIY (zrób to sam).

Jak co roku konferencji towarzyszyć będą też różne wystawy i pokazy (mody i prac plastycznych) będące wyrazem jeszcze innej formy ekologicznego zaangażowania i języka przekazu, którym posługiwać będzie się  młodzież reprezentowana przez dwie grupy wiekowe: uczniów i studentów. Organizatorzy liczą na to, że ich dialog (dialog dwóch kultur: Science & Art; dialog młodych ludzi myślących w sposób przyrodniczy, uzupełniających swoją wiedzę myśleniem poprzez wartości), przyczyni się do zrozumienia wypowiedzianej, w bardzo historycznej chwili, myśli Neila Armstronga, obserwującego Ziemię z Księżyca i zachwycającego się jej pięknem, przyrównującego ją do oazy życia (jedynego miejsca, które póki co nadaje się do tego), a który powiedział: Trzeba chronić ją, ale nie przed najeźdźcami z kosmosu, ale przed nami samymi – LUDŹMI! 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/M%C5%82odzie%C5%BCowa-Konferencja-Ekofilozoficzna-428962300807102/

Fot. Depositphotos/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię