Od dziewięciu lat wspólnie ze Związkiem Komunalnym Gmin ?Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ODN w Kaliszu organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Projekt edukacyjny pod ogólną nazwą „Kaliska Przygoda z Odpadami" inspiruje nauczycieli co roku innym hasłem wiodącym: 2004/2005 – Rady na odpady, 2005/2006 – Czas na szkło, 2006/2007 – Czas na papier, 2007/2008 – Czas na metal, 2008/2009 – Moja Ziemia na Ziemi, 2009/2010 Szmatki odpadki, 2010/2011 Jak żyć ekologicznie, 2011/2012 – Czas na plastik, 2012/2013 – Odpady niebezpieczne, 2013/2014 – Elektroodpady

To propozycja dla tych wszystkich, którym leży na sercu wspólne dobro. Czyste środowisko, w którym żyjemy jest właśnie takim dobrem. Trzeba o nie dbać, trzeba uczyć i siebie i młodych takich nawyków, które z punktu widzenia ochrony środowiska są wysoce pożądane. Akcja ma pomóc szkołom, nauczycielom, uczniom w zrozumieniu konieczności i praktykowaniu zwyczaju segregacji odpadów u źródła ich powstawania.

Koordynator projektu:
Lidia Łyszczak – nauczyciel konsultant

Współpraca:
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – nauczyciel doradca
Małgorzata Kraszkiewicz – nauczyciel doradca
Maria Przybyła – biolog
Piotr Szyszkiewicz – specjalista ds. edukacji i informacji Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina"

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię