Warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, spotkania z mieszkańcami, film edukacyjny na temat właściwego postępowania z odpadami, a także Festiwal Ekologiczny, w formie on-line, to tylko niektóre działania Związku Celowego Gmin
MG-6, które będą realizowane w ramach kolejnej odsłony kampanii edukacyjnej
pn. „Jestem, myślę segreguję”.  

–  W jej ramach będziemy mówić o tym, jak właściwie postępować z odpadami, a szczególnie z tymi, z którymi mieszkańcy mają problem (np. z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, farbami, lakierami, starymi meblami itp.), a także w jaki sposób zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów w swoim gospodarstwie domowym  – powiedziała Barbara Nowak-Trzosek, podinspektor ds. komunalnych i edukacji w Związku Celowym Gmin MG-6. Ponadto zostanie poruszony temat możliwości ponownego wykorzystania odpadów, ich naprawy, wymiany, a także roli PSZOK-u w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów. Działania, realizowane w ramach kampanii będą skierowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

Pierwsze działania rozpoczną się już w kwietniu br. w ramach organizowanego w Gorzowie Wlkp. wydarzenia pn. „Wymień odpady na kulturalne wypady”. Na stoisku Związku odbędą się bezpłatne warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów, pokazujące, jak w ciekawy sposób można wykorzystać rozmaite niepotrzebne materiały i przedmioty. Z metalowych puszek powstaną fantastyczne ekoorganizery na przybory szkolne, z gałęzi i drobnych odpadów wiszące dekoracje na ścianę, a ze skrawków kolorowego papieru – ekologiczna biżuteria. Warsztaty odbędą się 23 kwietnia 2022 r. w godz. 11.00-16.00 na placu GRH przy centrum handlowym NoVa Park. Ci, którzy nie będą mieli okazji w nich uczestniczyć, kolejną szansę  zyskają 21 maja 2022 r. podczas „Kłodawskiej Majówki”.

Elementem kampanii będą też majowe warsztaty ekologiczne dla mieszkańców, realizowane w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i Santokw ramach których powstaną ekologiczne kosmetyki, ekotorby na zakupy oraz woreczki na owoce i warzywa. – Każdy warsztat poprzedzony będzie pogadanką o właściwym postępowaniu z odpadami oraz o konieczności ich minimalizacji i możliwości kreatywnego ich wykorzystania. W ten sposób chcemy pokazać, że istnieją proste i bardzo ciekawe sposoby, które sprawią, że niepotrzebne przedmioty nie staną się wyrzuconymi do kosza odpadami, ale rękodziełami przydatnymi w naszych domach – wyjaśniła Barbara Nowak-Trzosek.

Festiwal dla wszystkich

Świetną okazją do zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami będzie organizowany w formie on-line Festiwal Ekologiczny. Wydarzenie, które zaplanowano na 27 kwietnia 2022 r., podzielono na trzy części, dostosowane do różnych przedziałów wiekowych uczestników. W bloku dla przedszkolaków i uczniów klas I-III odbędą się m.in. warsztaty kreatywne, podczas których będzie można zobaczyć, jak z kartoników po mleku zrobić świetne doniczki. Dodatkowo odbędą się prelekcje na temat segregacji odpadów, konkursy, a także zaprezentowane zostanie krótkie przedstawienie edukacyjne. Z kolei dla uczniów klas IV-VIII zaplanowano m.in. warsztaty tworzenia toreb z koszulek t-shirt, pogadankę na temat ekozakupów oraz efektów recyklingu, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych przygotowano wykład na temat segregacji odpadów problemowych, kompostowania oraz ekologicznych środków czystości. Podczas każdego z bloków odbędą się konkursy z nagrodami, dlatego tego wydarzenia po prostu nie można przegapić! Festiwal będzie można oglądać poprzez stronę:  https://festiwalmg6.abrys.pl/ .Tam też znajduje się więcej informacji na temat wydarzenia oraz jego szczegółowy program.

Spotkania w każdej gminie

W maju i we wrześniu tego roku, w sześciu gminach należących do Związku (Gorzów Wielkopolski, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok) odbędą się spotkania
z mieszkańcami (po dwa spotkania w każdej gminie). Podczas nich zostaną poruszone tematy: właściwego postępowania z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, sposobu postępowania z odpadami problemowymi (opony samochodowe, wielkogabaryty, przeterminowane lekarstwa, styropian, gruz budowlany, ale także kartoniki po mleku i sokach, talerze, kubki, szklanki, odpady gumowe itp.). Ponadto, sporo uwagi zostanie poświęconej tematowi recyklingu, sensowi segregacji odpadów, a także minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. By umożliwić udział w wydarzeniu również tym osobom, które mają problem z dotarciem na miejsce spotkania, wydarzenia będą transmitowane on-line. Każdy uczestnik spotkania stacjonarnego otrzyma też pakiet edukacyjny oraz magnes na lodówkę, ułatwiający segregację odpadów. O terminach i miejscach spotkań będziemy informować na bieżąco na stronie Związku (www.zcg.net.pl) oraz na jego profilu na Facebooku. Podczas spotkań zostanie także zaprezentowany powstały w ramach projektu (5-minutowy) film edukacyjny, poświęcony segregacji odpadów oraz sposobom na ich minimalizację (używanie toreb wielokrotnego użytku, naprawa zepsutych sprzętów, oddawanie przedmiotów innym osobom itp.). Film ten zostanie również udostępniony na stronie oraz profilu Związku na Facebooku.

W naszych domach powstaje coraz więcej odpadów. Wiele z nich można ponownie wykorzystać, a wytworzenia wielu z nich można uniknąć. Warto też wiedzieć, jak właściwie segregować odpady oraz jak postępować z odpadami problemowymi. W ramach rozpoczętej właśnie kampanii chcemy pokazać, jak to zrobić i dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorzowa, Bogdańca, Deszczna, Lubiszyna, Kłodawy i Santoka do udziału w przygotowanych przez nas wydarzeniach – podsumowała Barbara Nowak-Trzosek, podinspektor ds. komunalnych i edukacji w Związku Celowym Gmin MG-6.

Kampanię na zlecenie Związku Celowego Gmin MG-6 realizuje Dział Edukacji Ekologicznej ABRYS Sp. z o.o. 

Kampania edukacyjno-informacyjna pn. „Jestem, myślę, segreguję” realizowana przez Związek Celowy Gmin MG-6 została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię