Od pewnego czasu w Internecie funkcjonuje niezwykłe miejsce poświęcone lasom, wodzie i naturze.

Mowa o WLIN-ie, czyli Wirtualnym Laboratorium Interaktywnego Nauczania, które jest jednym z fundamentów projektu pt. „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH 300001 Biedrusko”, prowadzonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko.

Informacje prezentowane są w postaci interaktywnych materiałów, wzbogaconych o dane z urządzeń pomiarowych podłączonych do systemu realizowanego w PCSS od roku 2005 w ramach projektu VLab. Urządzenia te umożliwią obserwację procesów fenologicznych (interaktywne kamery lub aparaty), jakości wody (stacje pomiaru czystości wody) oraz pomiar warunków atmosferycznych (stacje meteo).

Realizacja WLIN oparta jest na monitoringu środowiska przyrodniczego i uwzględnia poniższe tematy edukacyjne:

  •     Przebieg zjawisk fenologicznych na tle warunków siedliskowych i meteorologicznych.
  •     Monitoring czystości wód oraz przepływów rzeki Młynówki w obrębie Biedrusko.
  •     Wpływ stanu atmosfery na proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza.
  •     Ocena zagrożenia suszą w oparciu o pomiary meteorologiczne.

Dzięki rozwojowi Internetu usługi e-learningowe stają się coraz popularniejszą formą przekazywania wiedzy. Za tą metodą kształcenia przemawiają nie tylko duże możliwości prezentowania treści merytorycznych, ich interaktywność, czy też samodzielność uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, ale przede wszystkim ruchomy czas pracy i wygoda podopiecznych. Pomysłodawcy mają nadzieję, że  projektowany system podniesie poziom świadomości ekologicznej wśród uczniów, ale korzystnie wpłynie na podejście do e-usług w nauczaniu, przez co wywrze wpływ na ich popularyzację.

Głównym celem projektu WLIN jest stworzenie internetowej platformy edukacyjnej, do realizacji której przewiduje się wykorzystanie dedykowanego systemu wspomagającego zarządzanie nauczeniem (LMS – ang. Learning Management System), który pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości jakie oferuje e-nauczanie.

Platforma obejmie scenariusze edukacyjne zawierające wiedzę merytoryczną z zakresu: fenologii, warunków wodnych i chemii środowiska.

Istotnym elementem projektu WLIN będą urządzenia zainstalowane na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Pozwolą one na obserwację warunków przyrodniczo-meteorologicznych, takich jak pojawy fenologiczne. Do realizacji tego zadania zostanie wdrożony innowacyjny system obserwacji fenologicznych, który będzie rejestrował w założonych odstępach czasu fotografie pędów drzew.

Wyniki projektu WLIN będą stanowić bazę wiedzy o wybranych aspektach środowiska naturalnego, prezentowaną w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Mogą stanowić wzór do naśladowania i przykład wykorzystania urządzeń pomiarowych działających w terenie w procesie kształcenia.

Projekt ma na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju poprzez ekologizację życia codziennego, bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, oraz informowanie o dziedzictwie kulturowym, jakie posiadamy.

Kontakt:
[email protected].

Wejdź do Wirtualnego Laboratorium Interaktywnego Nauczania

 

Platforma edukacyjna jest przejrzysta, barwna i bogata w wiele ciekawych informacji dotyczących przyrody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię