W Bydgoszczy podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN został rozstrzygnięty konkurs „Głośna woda”, którego przedmiotem były działania edukacyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Zwycięskie miasta to: Skoczów, Leszno, Kraków i Częstochowa.

Przedsiębiorstwa, które wygrały wykazały się największą różnorodnością, pomysłowością i konsekwencją w realizacji działań edukacyjnych.

 • w kategorii do 30 tys. mieszkańców nagrodę zdobyła spółka Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.
 • w kategorii do 100 tys. mieszkańców najwięcej punktów zdobyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie
 • w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców tryumfatorem zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  SA w Krakowie

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe – czeki na 2 tys. zł. Gratulujemy!

Dodatkowo redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przyznała statuetkę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

Wszyscy uczestnicy są wygranymi, bo każda ze spółek prowadzi działania edukacyjne. Edukacja ekologiczna to niezwykle ważny, opiniotórczy, obszar działań. Działania edukacyjne spółek wod-kan, obok kształtowania nawyków proekologicznych, budują znajomość i reputację marki. Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszej determinacji w edukowaniu spoleczeństwa – podsumowała Emilia Seweryn z ZielonaLekcja.pl.

W konkursie wystartowało 21 przedsiębiorstw wod-kan: 3 w kategorii do 30 tys. mieszkańców; 8 w kategorii do 100 tys. mieszkańców i 10 w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.

Spółki wod-kan – uczestnicy konkursu – nadsyłały zgłoszenia, zawierające opis dotychczasowych działań multimedialnych oraz załączniki zawierające zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, skany broszur ze zrealizowanych akcji oraz projektów. Zgłoszenia zostały poddane ocenie przez 3-osobowe jury w składzie redakcja portalu ZielonaLekcja.pl, spiritus movens konkursu oraz redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, inicjatora debaty. Oceny były wydawane niezależnie, a o szali zwycięstwa zdecydowała suma punktów.

Ocena bvła dwustopniowa: formalna i merytoryczna. Ocenę formalną przeszło 100% nadesłanych zgłoszeń. Natomiast na drugim – decydującym – etapie punkty w skali od 1 do 5 zostały przyznane w ramach następujących kryteriów:

 1. Długofalowość, powtarzalność i konsekwencję w realizacji edukacji ekologicznej
 2. Różnorodność grupy docelowej
 3. Pomysłowość akcji i kampanii
 4. Przesłanie akcji
 5. Formę przekazu
 6.  Włączenie mieszkańców w działania edukacyjne
 7. Zasięg akcji, sposoby dotarcia do odbiorców i promocja wydarzenia
 8. Efekt rzeczowy akcji (np. ścieżka edukacyjna, filmy, broszury, prace plastyczne, instalacje itp.)

Uroczyste rozstrzygnięcie konkrusu odbyło się podczas debaty „Edukacja ekologiczna w branży wod-kan”, która odbyła się wczoraj w Bydgoszczy. Wydarzenie poprowadziła Anna Lembicz, redaktor prowadząca miesięcznik branżowy „Wodociągi-Kanalizacja”. W trakcie debaty głos zabrali przedstawiciele WFOŚIGW w Szczecinie, Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych oraz spółek wod-kan. Relacja z debaty, materiał fotograficzny oraz prezentacje już wkrótce na portalu ZielonaLekcja.pl oraz na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Już wkrotce rozpoczynamy też – zgodnie z obietnicami – publikację artykułów nadsyłanych przez przedsiębiorstwa wod-kan!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię