Fundusz Kropli Beskidu rozpoczął już piąty rok działalności, ogłaszając kolejną edycję programu na projekty, które przyczynią się do ochrony i poprawy stanu dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego. Dotacje I stopnia są przeznaczone na projekty edukacyjne.
Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia.

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych i innych instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, etc, znajdujących się na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad.

Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, firmy systemu Coca-Cola, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundusz Partnerstwa.

Środki w ramach dotacji powinny być wykorzystane do 31 grudnia br. w przypadku dotacji I stopnia, i do 30 kwietnia 2010 roku w dotacjach II stopnia.
 
W tegorocznym regulaminie Funduszu Kropli Beskidu pojawiły się zmiany. Wprowadzono dotacje I stopnia do kwoty 5 000 złotych – przeznaczone na projekty o charakterze edukacyjnym oraz dotacje II stopnia do 25 000 złotych – na realizację projektów przynoszących mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Przedmiotem dotacji I stopnia będą praktyczne inicjatywy obywatelskie realizowane w przestrzeni publicznej, które przyczynią się do poprawy stanu wód  i ochrony dziedzictwa zasobów wodnych, np.  tworzenie ścieżek dydaktycznych wraz z programami dydaktycznymi,
organizacja i prowadzenie wydarzeń, konkursów, programów edukacyjnych mających na celu uwrażliwienie na konieczność poszanowania i ochrony środowiska wodnego czy działania edukacyjne w zakresie oszczędzania i monitorowania zużycia wody.

Dotacje II stopnia przeznaczone dla organizacji pozarządowych, szkół i innych podmiotów na realizację przedsięwzięć podejmowanych w przestrzeni publicznej, bezpośrednio przyczyniających się do ochrony i poprawy stanu zasobów wodnych terenu objętego konkursem. Mogą to być np.: przywracanie i zwiększanie naturalnej retencji. 

Źródło: www.funduszpartnerstwa.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię