W maju już po raz drugi odbędą się w Polsce Europejskie Słoneczne Dni. Jest to akcja ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie. Celem akcji jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Energetyka słoneczna termiczna cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem mieszkańców. Według badań CBOS Polacy za najbardziej przyjazną ze wszystkich  zielonych technologii uznali energię słoneczną. Barometr postaw wobec zmian klimatu obywateli UE z 2008 r. wskazuje, że Polacy w jeszcze znacznie mniejszym stopniu niż mieszkańcy innych krajów stosowali sami technologie służące wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Badania GFK Polonia dla NFOŚIGW z 2010 r. potwierdzają jednak że w przypadku energetyki słonecznej duży odsetek właścicieli domów (35%) jest bezpośrednio zainteresowanie budową kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.  Dane te oznaczają konieczność dotarcia z zarówno ogólną jak i pogłębioną informacją o energetyce słonecznej do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego kraju.

Wymogiem dyrektywy UE 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii  jest przygotowanie przez każdy z krajów członkowskich krajowych kampanii ekologicznych promujących energetykę odnawialną. Projekt ekologiczny Europejskie Słoneczne Dni w Polsce doskonale wpisują się w ramy dyrektywy promując energię słoneczną termiczną i elektryczną.

W Polsce kolektory słoneczne (nazywane potocznie „solarami”) stają się z roku na rok coraz bardziej popularne, przestają być dobrem luksusowym. Dotychczas, w kraju zainstalowano  ponad pół mln m2 kolektorów słonecznych. W ubiegłym roku wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce sprzedano ponad 144 tys. m2 solarów. Ok. 70% wszystkich sprzedanych kolektorów słonecznych trafia do właścicieli domów jako elementy instalacji słonecznego przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu). Oznacza to, że ok. 15 tys. rodzin w ubiegłym roku zdecydowało się na praktyczne wykorzystanie energii słonecznej. Dodatkową zachętą do inwestowania w kolektory słoneczne jest uruchomiona dotacja NFOŚiGW na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Na portalu inwestujwkolektory.pl każdy zainteresowany, w bardzo łatwy sposób może samodzielnie dokonać szacunkowego doboru odpowiedniej wielkości instalacji słonecznej na swoje potrzeby i wysokości nakładów inwestycyjnych, okres zwrotu oraz obliczyć wysokość dotacji NFOŚiGW na kolektory słoneczne.

Polska emituje ponad 8 ton CO2 na głowę mieszkańca. Instalując solary na swoim domu możesz, zastępując spalanie paliw kopalnych, przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO2:

1 domowy system  kolektorów słonecznych = redukcja 1 tony CO2/rok

Powiększa się zakres technologii i rozwiązań energetyki słonecznej które można w praktyce wykorzystać. Z energii Słońca korzystają, nie tylko słoneczne systemy podgrzewania wody, ale także systemy ogrzewania pomieszczeń oraz w następnej kolejności systemy chłodzenia wykorzystujące kolektory słoneczne. Coraz bardziej popularne w niektórych niszach stają się, na wzór krajów zachodnich, systemy fotowoltaiczne (PV). W Polsce systemy fotowoltaiczne wykorzystywane są zazwyczaj na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci energetycznych,  dlatego też mogą być użyteczne np. w schroniskach górskich przy zasilaniu świetlnych  sygnalizatorów drogowych itp.

Energia słoneczna z uwagi na swoją rozproszoną naturę i lokalnych charakter wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych.  Wydarzenia związane z jej promocją w ramach ogólnoeuropejskiej i ogólnopolskiej kampanii ekologicznej powinny mieć miejsce w każdym regionie, powiecie, gminie, a nawet na każdym osiedlu. W kampanię na rzecz energii słonecznej zaangażowana może być każda organizacja pozarządowa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, kościół czy firma.

Kampania ma na celu promowanie energii słonecznej oraz systemów umożliwiających korzystanie z tej energii. Co się wydarzy podczas jej trwania warto śledzić na stronie kampanii.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Europejskie Słoneczne Dni” – druga edycja
Data: maj 2012 r.
Organizator: European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.
Koordynator w Polsce: Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie.
Zasięg: kampania realizowana jest w 19 krajach europejskich.
Cel: ochrona klimatu poprzez propagowanie wykorzystania naturalnej energii słonecznej dzięki stosowaniu kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, www.slonecznedni.pl

Według badań CBOS Polacy za najbardziej przyjazną ze wszystkich zielonych technologii uznali energię słoneczną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię