Słoneczną sobotę, 26 października br. grupa zaangażowanych w ekologię nauczycielek spędziła niekonwencjonalnie: zwiedzając Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz biorąc udział w warsztatach o elektroodpadach. Efekt? Wiedza i praktyczne pomysły na przyszłość.

Szkolenie zatytułowane "Elektroodpady, odpady niebezpieczne i co dalej…" odbyło się w  ramach "Kaliskiej przygody z odpadami" – projektu realizowanego przez  Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" i ODN Kalisz. W działania włączyła się także redakcja portal ZielonaLekcja.pl, udzielając patronatu medialnego oraz realizując szkolenie.

Spotkanie rozpoczęło się wycieczką po ZUOK – uczestniczki zobaczyły i posłuchały od Pana Piotra Szyszkiewicza, odpowiedzialnego za edukację i informację o m.in. tym, jak wygląda sortownia, jaką postać mają zbierane w systemie selektywnej zbiórki surowce wtórne oraz co dalej się dzieje z elektroodpadami. Bo to właśnie elektroodpady były przedmiotem kilkugodzinnego spotkania edukacyjnego.

Następnie głos zabrała Pani Justyna Piwońska, która w ciekawy i różnorodny sposób poprowadziła warsztaty. Po wprowadzeniu informacji bazowych (co to są elektroodpady, dlaczego są niebezpieczne, co należy z nimi zrobić), rozpoczęła się praca w grupach konwersacyjną metodą World Café. Ten sposób pracy służy do prowadzenia dialogu, "uwspólniania wiedzy" oraz poszukiwania kreatywnych pomysłów dotyczących wybranych zagadnień związanych z życiem danej zbiorowości.

Nauczycielki zastanawiały się, jak dotrzeć z przekazem o elektroodpadach i zachęcić do działań rozmaite grupy wiekowe – od przedszkolaków po osoby starsze. Praca w grupach przyniosła wiele oryginalnych pomysłów, ktore moga być pomocne w dalszym procesie edukacji ekologicznej lokalnych społeczności z obszaru  Wiadomości merytoryczne były przekazywane także formie multimedialnej – uczestniczki zobaczyły fragment filmu "Krew w Twoim telefonie" i posłuchały powiązanej tematycznie piosenki. Całość zakończyły warsztaty tworzenia biżuterii z elektroodpadów.

Spotkanie zostało pozytywnie ocenione przez uczestniczki i Panią Lidię Łyszczak z ODN Kalisz – koordynator projektu – nauczyciela konsultanta ODN w Kaliszu, która tak podsumowała całe spotkanie: Ochrona środowiska, to nie tylko rozwiązania techniczne, z którymi uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się, zwiedzając Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie, ale przede wszystkich sprawa świadomości i właściwego nastawienia ludzi. Najbardziej skuteczną formą rozprzestrzeniania wiedzy na temat efektywnej gospodarki odpadami jest kształcenie w tym zakresie nauczycieli i uczniów.  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w ramach współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste miasto, Czysta Gmina” zorganizował szkolenie, zapraszając osoby, które w ciekawej formie warsztatowej przekazały informacje, których brak w szkolnych podręcznikach. Oprócz oryginalnej biżuterii z elektrośmieci uczestnicy szkolenia zastali wyposażeni w fachową wiedzę, ciekawe materiały i wiele pomysłów, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. W ich imieniu dziękuję za profesjonalne przeprowadzenie zajęć.

Adresatami projektu byli nauczyciele – koordynatorzy szkolnego projektu "Kaliska Przygoda z Odpadami" z terenu działania ODN Kalisz i Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". Celem szkolenia było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zbierania, segregacji i odzyskiwania odpadów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Organizatorzy: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina", ODN Kalisz
Współpraca i realizacja: portal ZielonaLekcja.pl

Pan Piotr Szyszkiewicz oprowadził uczestniczki po Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), pokazując m.in. sortownię, kompostownię i zbiornik na odcieki. / Fot. Archiwum ZielonaLekcja.pl

Wycieczka obejmowała także ścieżkę edukacyjną na terenie ZUOK wraz z pokazowym laboratorium OZE. / Fot. Archiwum ZielonaLekcja.pl

Po wycieczce rozpoczęły się zajęcia w sali – Pani Justyna Piwońska przypomniała, jakie zagrożenia niosą ze sobą nieodpowiednio składowane elektrośmieci. / Fot. Archiwum ZielonaLekcja.pl

Następnie nadszedł czas na pracę w grupach – uczestniczki zastanawiały się, jak skutecznie edukować o ZSEE. / Fot. Archiwum ZielonaLekcja.pl

Praca w grupach odbywała się metodą konwersacyjną World Café. / Fot. Archwium ZielonaLekcja.pl

Szkolenie zakończyło się warsztatami tworzenia biżuterii z kolorowych kabelków. / Fot. Archwium ZielonaLekcja.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię