Dłuży Ci się zima? Skróć ten czas, rozwiązując zadania z ?EQ: Ekologiczny Quiz? organizowanego przez sklep online przyrodnicze.pl, Wydawnictwo LektorKlett i portal ZielonaLekcja.pl. Każdy tydzień z EQ będzie nas przybliżał do wiosny. Aż 19 nagród czeka!

Szanowni uczestnicy!
Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie. Wykazaliście się ogromną wiedzą. Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców – prosimy o kontakt i podanie adresów, na ktore mamy wysłać nagrody. Gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach!

Redakcja ZielonaLekcja.pl

Nagroda główna: Paweł Żegarski

Lista nagrodzonych:

Szkoła podstawowa:
1. Marlena Kaczmarek
2. Bartosz Jaworski
3. Justyna Cytrynowicz
4. Kamil Tylczyński
5. Amelia Krzyżostaniak
6. Mateusz Szkudlarek

Gimnazjum:
1. Adrianna Gawrońska
2. Aleksandra Kowalska
3. Edyta Szaur
4. Amadeusz Mileszko
5. Karolina Wawrzynowicz
6. Konrad Leśniewski

Szkoła średnia:
1. Andrzej Bąk
2. Arladiusz Kuć
3. Dominika Mocydlarz
4. Kornelia Machnikowska
5. Ewelina Petryszak
6. Magdalena Bojarojć

Pytania konkursowe z 15 lutego:
1. Jaki jest najstarszy park narodowy na Świecie? Odp. Yellowstone
2. Jaki jest najstarszy park narodowy w Polsce? Odp. Białowieski
3. Jaki jest najmłodszy park narodowy w Polsce? Odp. Ujścia Warty
4. Ile jest parków narodowych w Polsce? Odp. 23
5. Wymień 5 górskich polskich Parków Narodowych? Odp. Babiogórski, Bieszczadzki, Gór Stołowych, Karkonoski, Pieniński, Tatrzański, Świętokrzyski, Gorczański, Magurski
6. Wymień jeden Park Narodowy uznany za Rezerwat Biosfery. Odp. Babiogórski, Białowieski, Bieszczadzki, Karkonoski, Tatrzański, Słowiński.
7. Co to jest ?Czerwona Księga?? Odp. Lista gatunków zagrożonych wyginięciem.
8. Jaką minimalną powierzchnię musi mieć park narodowy? Odp. 1000 ha
9. Jak nazywa się sieć obszarów chronionych, wprowadzona zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej?  Odp. Natura 2000
10. Co jest symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego? Odp. Nietoperz

Pytania konkursowe z 22 lutego:

11.Podaj miejscowość, w której od 1260 lat rośnie wyjątkowy pomnik przyrody ? najstarsze nasze drzewo (cis). Odp. Henryków Lubański
12. Jaki jest największy park narodowy w Polsce? Odp. Biebrzański
13. Jaki jest najmniejszy park narodowy w Polsce? Odp. Ojcowski
14. Który park narodowy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? Odp. Białowieski i Kampinoski
15. W godle którego parku narodowego znajduje się łoś? Odp. Kampinoskiego
16. W którym z parków narodowych występuje żółw błotny? Odp. Poleskim, Drawieński
17. Wymień parki narodowe leżące w pasie pobrzeży. Odp. Słowiński i Woliński
18. Które parki narodowe mają swoje odpowiedniki po drugiej stronie granicy? Odp. Białowieski, Tatrzański, Karkonoski, Bieszczadzki
19. Symbolem jakiego parku narodowego jest sowa? Odp. Wielkopolskiego
20. Jak nazywa się strefa ochronna tworzona wokół parków i rezerwatów przyrody? Odp. Otulina

 Pytania konkursowe z 1 marca:

21. Ile jest rezerwatów przyrody w Polsce? (z tolerancją do 200) Odp. Ok. 1300
22. W jakim kierunku odbywa się ruch obrotowy Ziemi? Odp. Z zachodu na wschód
23. Z jakich pierwiastków składa się głównie Słońce. Odp. Z wodoru i helu
24. Jak nazywa się substancja ograniczająca parowanie i chroniąca roślinę? Odp. Kutikula
25. Przez jakie struktury odbywa się wymiana gazowa u roślin? Odp. Aparaty szparkowe
26. Jak się nazywa larwa pszczoły? Odp. Czerw
27. Co to jest mimetyzm? Odp. Upodabnianie się niektórych zwierząt do środowiska barwą, kształtem lub sposobem zachowania.
28. Jaki gaz jest wydzielany podczas rozkładu odpadów komunalnych skałdowanych na składowisku odpadów? Odp. Metan
29. Co jest symbolem organizacji WWF (World Wildlife Found)? Odp. Panda
30. Co oznacza skrót OZE? Odp. Odnawialne źródła energii

 Pytania konkursowe z 8 marca:

31. Jak nazywa się ponowne wykorzystanie odpadów jako surowca w cyklu produkcyjnym? Odp. Recykling
32. Czym spowodowany jest efekt cieplarniany? Odp. Wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze
33. Jak nazywa się urządzenie do zmiany energii promieniowania słonecznego na ciepło? Odp. Kolektor słoneczny
34. Kiedy jest obchodzony Światowy Dzień Ochrony Środowiska? Odp. 5 czerwca
35. Co to jest zrównoważony rozwój? Odp. Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
36. Na terenie jakich województw są zlokalizowane Zielone Płuca Polski? Odp. Warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego
37. Do czego prowadzą kwaśne deszcze? Odp. Do zakwaszenia wód, uszkodzenia roślin, niszczenia zabytków, pomników
38. W jakim mieście w 2008 r. odbyła się 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)? Odp. W Poznaniu
39. Wymień trzy skutki globalnego ocieplenia Odp. Globalne ocieplenie może prowadzić do podniesienia poziomu mórz i oceanów, co spowoduje podtopienia i zalewanie niektórych obszarów ziemi. Pojawią się dotkliwe susze, pożary, sztormy i burze. Zwiększy się obszar zagrożony chorobami roznoszonymi przez insekty, na obszary gdzie tych chorób niespotykano, zmienią się też obszary występowania niektórych zwierząt i roślin.
40. Jaka jest aktualna nazwa ministerstwa zajmującego się problemami ochrony środowiska w Polsce? Odp. Ministerstwo Środowiska

 Pytania konkursowe z 15 marca:

41. Jaki jest dominujący gatunek drzewa iglastego w polskich lasach? Odp. sosna zwyczajna
42. Kto odpowiada za stan czystości i porządek w gminie?  Odp. władze samorządowe
43. Co to są użytki ekologiczne? Odp. Są to obszary zwiekszające mozikowość siedliska i stopień różnorodności biologicznej danego terenu
44. Jakie Państwo przoduje w produkcji energi elektrycznej przez elektrownie wodne? Odp. Norwegia
45. Jaka jest minimalna powierzchnia, jaką powinien mieć park narodowy w Polsce? Odp. 1000 ha
46. Co to jest Agenda 21? Odp. Jest to jeden z dokumentów końcowych Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku.
47. Jakich obszarów dotyczy międzynarodowa konwencja RAMSAR? Odp. wodno-błotnych.
48. Z powodu jakiej substancji zużyte świetlówki są groźne dla środowiska przyrodniczego? Odp. z powodu obecności rtęci.
49. Co to jest rekultywacja składowiska odpadów? Odp. Są to zabiegi techninczo-bilogiczne zamierzające do przywrócenia składowiska do stanu pierwotnego.
50. Gdzie odbywają się coroczne targi ekologiczne POLEKO? Odp. w Poznaniu/
Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum ? z wyłączeniem Rodzin organizatorów.

Konkurs trwa 5 tygodni od 15 lutego ? 21 marca. Co poniedziałek opublikujemy 10 pytań. Aby wziać udział w losowaniu, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na wszystkie 50 pytań do 21 marca włącznie,

Wśród osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody:
– lornetka
– 6 książek dla dzieci ze szkół podst.

– 6 książek dla gimnazjalistów
– 6 książek dla licealistów

Odpowiedzi należy wysłać mailem na adres [email protected], podając imię, nazwisko i wiek (klasę).Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 26 marca, po ogłoszeniu nagrody zostaną wysłane.W razie pytań, proszę o kontakt: [email protected]; tel. 61 655 81 34.

Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest nadesłanie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. Co tydzień w poniedziałek (tj. 15.02, 22.02, 01.03, 08.03 i 15.03) publikujemy kolejną dziesiątkę pytań. Odpowiedzi można nadsyłać co tydzień lub jednorazowo pod koniec konkursu.

Prezentacja nagród:

– nagroda losowana wśród wszystkich autorów poprawnych odpowiedzi

Lornetka 10×25, czarna

Nowa kompaktowa lornetka o parametrach 10×25.
Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że doskonale sprawdza się jako towarzysz podczas wędrówek pieszych i rowerowych.

średnica obiektywów: 25 mm
powiększenie: 10x
wymiary: 100x100x45 mm
waga: 208 g

– dla szkół podstawowych

LektorKlett prezentuje jedyne na rynku książki Kosińskich dla dzieci: Przyrodniczy atlas Polski W górach, Nad morzem, W lesie.


Wielka wyprawa w świat przyrody Polski
Jedyne na rynku książki słynnego małżeństwa biologów fotografików
Renaty i Marka Kosińskich – dla dzieci

Każdy z atlasów to:

– niepowtarzalne zdjęcia
Renaty i Marka Kosińskich,
– krótkie opisy blisko dwustu gatunków roślin, grzybów i zwierząt ?  dziecko może odnaleźć zdjęcie i przeczytać notkę,
– mało znane gatunki z danych obszarów,
– przewodnik po parkach narodowych.

Renata i Marek Kosińscy, z zamiłowania biolodzy i fotograficy przyrody, autorzy wielu publikacji przyrodniczych.

Teksty: Renata Krzyściak-Kosińska
Zdjęcia: Marek Kosiński
format 145 x 205 mm
objętość 128 str. oprawa twarda

Przyrodniczy atlas Polski – W górach  ISBN 978-83-7608-156-4
Przyrodniczy atlas Polski – Nad morzem  ISBN 978-83-7608-158-8
Przyrodniczy atlas Polski – W lesie  ISBN 978-83-7608-157-1

– gimnazjalistów

Księga przyrodniczo-krajoznawcza świata

Najważniejsze i najciekawsze ekosystemy naszej planety. Aktualne dane fizyczno-geograficzne, polityczne i społeczno-gospodarcze. Znakomita pomoc dla uczniów – informacje i liczne ciekawostki przedstawione w czytelny sposób ułatwią poszerzanie wiedzy o świecie.

Wydawnictwo: Publicat
Liczba stron: 248

Format: 16,5×24 cm
ISBN:  978-83-245-1541-7
Oprawa:  broszurowa

Encyklopedia przyrody

Tytuł oryginału: The Dorling Kindersley Nature Encyclopedia in associacion with the Natural History Museum. London.

Tłumaczenie: Bartosz Baranowski, Arkadiusz Belczyk, Bożena Bocheńska, Zbigniew Bocheński, Krzysztof Cienriak, Joanna Rumińska

„Encyklopedia przyrody” zawiera niezwykle przejrzysty układ graficzny, szczegółowy indeks oraz słowniczek wybranych pojęć, które ułatwiają korzystanie z książki. Znaleźć tutaj też można ponad 2000 najwyższej klasy fotografii, w tym sekwencje ruchu, pochodzą ze sprawdzonych, rzetelnych źródeł. Dodatkowym atutem książki jest to, że hasła encyklopedyczne napisano tak, by były zrozumiałe, wyjaśniały problem i zachęcały do dalszej lektury.”Encyklopedia przyrody” jest idealną propozycją dla miłośników przyrody, nauczycieli i uczniów. Stanowi świetny pomysł na piękny i zarazem praktyczny prezent.

Rok wydania 2008
Wydawnictwo: Pascal
Liczba stron: 304
Format: 21,5×27,5 cm
ISBN: 978-83-7513-531-8
Oprawa: broszurowa

– dla licealistów

Polskie akweny i wodospady

Tekst: Mariusz Rzętała, Andrzej Jaguś
Zdjęcia: Agnieszka i Włodek Bilińscy

Najpiękniejsze akweny i wodospady w Polsce, prezentowane na stronach niniejszego albumu, poza zrozumiałym subiektywizmem ich doboru, związanym z indywidualnym postrzeganiem walorów krajobrazu, cechuje bardzo duże zróżnicowanie hydrologiczne. Publikacja obejmuje rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, zalewy, zatoki morskie i wodospady.

Wydawnictwo: Videograff II
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 64
Format: 20,5×27 cm
ISBN: 788371836008
Oprawa:  twarda

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię