?znajdź partnera do projektu edukacyjnego? to tytuł debaty, zorganizowanej przez firmę Abrys we współpracy z EKO FORUM w ramach tegorocznych Targów Edukacyjnych. Wydarzenie odbyło się 20 marca br.

Tematem  spotkania były projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Opowiedzieli o nich prelegenci, reprezentujący fundacje, parki krajobrazowe, firmy oraz związki międzygminne. Podczas wydarzenia można było posłuchać o różnorodnych pod względem tematyki, formy, zasięgu i grupy docelowej projektach edukacyjnych, a przy filiżance dobrej kawy nawiązać również interesujące kontakty.

Po pierwsze: przyroda

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Piotra Basińskiego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, opowiadał m.in. o ośrodkach edukacji przyrodniczej w Chalinie i Lądzie, które warto uczynić celem wycieczek szkolnych, a także o bogatej ofercie Zespołu  Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. zielonych szkołach, warsztatach, rajdach, konkursach, publikacjach, prelekcjach). Wielkopolskie Centrum Innowacji Ekoenergetycznych, a także ścieżka edukacyjna ?Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności? w Sielinku były z kolei tematem wystąpienia Anny Giery z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Prelegentka zwróciła uwagę, że bardzo ważne jest propagowanie działań rolniczych, zmierzających do ochrony pszczół, a tym samym do zachowania bioróżnorodności. Jakub Kotnarowski, reprezentujący Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zaprosił uczestników spotkania m.in. do udziału w projekcie EkoZgranie.  To cykl spotkań, podczas których uczestnicy podejmą próbę stworzenia gry według własnego pomysłu, której tematyka będzie dotykała zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. ? Najważniejszym elementem jest pomysł na mechanikę gry, który podczas warsztatów staramy się z uczestnikami wymyślić i przetestować ? podkreślił J. Kotnarowski.

Rady na odpady

Działania edukacyjne skierowane do szkół i przedszkoli, a konkretnie konkursy edukacyjne, w których mogą wziąć udział dzieci zamieszkujące tereny, obsługiwane przez Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej zaprezentowała Liliana Kubiak z GOAP. Kolejne prelekcje dotyczyły konkretnych frakcji odpadów. Anna Kozera-Szałkowska, przedstawicielka  Fundacji PlasticsEurope Polska omówiła rolę tworzyw sztucznych w życiu człowieka, zwracając uwagę, że odpady z tworzyw sztucznych stanowią wartość, którą można powtórnie wykorzystać. Ponadto zaprezentowała cieszący się dużą popularnością program dla szkół podstawowych ?Plastek i jego zaczarowane pudełko”. Ogólnopolskie  projekty dla szkół, edukujące, jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami przedstawiła Ewelina Zając, reprezentująca firmę Remondis Electrorecykling. Natomiast Artur Łobocki z Fundacji RECAL zaprezentował projekt ?Piłki za puszki?, ?Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe?, a także projekt, w ramach którego dla organizatorów wydarzeń sportowych fundacja dostarcza napoje izotoniczne w puszkach, pod warunkiem prowadzenia przez nich zbiórki pustych puszek po napojach. Wśród prezentowanych działań nie zabrakło też projektu społecznego. Reprezentujący agencję Studio 102 ? Tomasz Smorgowicz opowiedział o ogólnopolskim projekcie ?z głową?, realizowanym przez formę wirtualnego domu. Przesłaniem tego działania jest edukacja, jak mądrze, praktycznie, opłacalnie i wygodnie można pozbyć się wszystkiego, co nie jest nam już potrzebne. Ciekawą ofertę dla szkół i przedszkoli zaprezentowała też Ewa Michalska z Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower. W ramach tzw. Ekoszlaku odbywają się ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem tzw. ekozabawek (tor na dynamo, kula plazmowa itp.). Ostatnie wystąpienie należało do Małgorzaty Masłowskiej-Bandosz, która opowiedziała na temat projektów edukacyjnych, dotyczących likwidacji niskiej emisji.

Wydarzenie zakończyło się rozmowami kuluarowymi, gdzie przy filiżance dobrej kawy można było nawiązać relacje partnerskie w zakresie projektów edukacyjnych. Jak na ?kącik matrymonialny? przystało.


 PREZENTACJE:

1.Piotr Basinski, ZPKWW

2. Anna Giera, WODR

3. Jakub Kotnarowski, CPE

4. Liliana Kubiak, GOAP

5. Anna Kozera-Szalkowska, PLASTICSEUROPE

6. Ewelina Zajac, RemondisElectrorecycling

7. Artur Lobocki, RECAL

8. Tomasz Smorgowicz, STUDIO102

9. Ewa Michalska, Nobel Tower

10. Malgorzata Maslowska-Bandosz, ABRYS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię