Jak poprawnie segregować odpady? Jak zmniejszyć ilość odpadów powstających w naszych domach? Jak kreatywnie można wykorzystać stare słoiki czy kartoniki po mleku oraz soku? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mieli znakomitą okazję, aby się tego wszystkiego dowiedzieć podczas Pikniku Ekologicznego, zorganizowanego dla nich przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów wspólnie z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Wydarzenie, które odbyło się 8 lipca w parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, obfitowało w warsztaty ekologiczne, konkursy i pogadanki. Chętni mogli stworzyć i zabrać ze sobą: ozdoby w postaci bibelotów na gałęzi, biżuterii z koszulek, świeczek sojowych, mydełek z płatkami kwiatów czy też doniczek z kartoników po mleku. Na uczestników czekały też zabawy ruchowe, między innymi z użyciem chusty animacyjnej, jak i z wykorzystaniem wielkoformatowej gry „Spacerkiem po wiedzę”. Odbył się także konkurs koło fortuny pn. „Wkoło odpadów”, w ramach którego za poprawnie udzielone odpowiedzi dotyczące szeroko pojętej ekologii i gospodarki odpadami zwycięzcy otrzymywali edukacyjny komiks pn. „W poszukiwaniu zmian klimatu”.
Celem Pikniku Ekologicznego nie było jednak tylko zapewnienie świetnej rozrywki wszystkim przybyłym. Organizatorzy wydarzenia postanowili także edukować lokalną społeczność i przybliżyć jej tematykę segregowania odpadów, prawidłowego ich zagospodarowania oraz recyklingu. Poruszono m.in. zagadnienia dopuszczalnych prawnie sposobów zagospodarowania odpadów, efektów recyklingu i kompostowania oraz problematykę spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Uczestnicy pikniku zyskali też możliwość obejrzenia wyjątkowych eksponatów w postaci regranulatu z butelek PET, z którego powstają nowe przedmioty, stopionego szkła, włókien celulozy, jak i paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych.
Odbyły się też turnieje segregowania odpadów z uwzględnieniem odpadów problemowych
i niebezpiecznych, trafiających do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Nie zabrakło też dyskusji o codziennych trudnościach z segregowaniem oraz o wyzwaniach stojących przed polskim społeczeństwem w kontekście wymogu osiągania określonych poziomów recyklingu. Ważnymi kwestiami były też ograniczanie powstawania odpadów, zaprezentowanie efektów recyklingu, a także przekazanie porad, sprzyjających dokonywaniu przemyślanych zakupów.
Podczas Pikniku można było także odwiedzić stoiska Partnerów – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, Nadleśnictwa Antonin, a także Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan, Rady Osiedla Zacisze Zębców oraz Centrum Rozwoju Komunalnego Zieleń i Rekreacja.
Patronatem Honorowym wydarzenie objęła prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
– Beata Klimek, a piknik ekologiczny odwiedzili wraz z nią, m.in.: prezes RZZO Marzena
Wodzińska, marszałek Jacek Bogusławski, wiceprezydent Mikołaj Kostka i prezes PWiK
Wod-Kan Marek Karolczak.

GALERIA ZDJĘĆ

Fot. Archiwum ABRYS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię