Zwiedzanie Doliny Pasłęki można zacząć od końca tzn. od jej ujścia, dojeżdżając pociągiem z Elbląga Zdrój do Braniewa. W Braniewie mamy całą gamę usług noclegowo-gastronomicznych (hotele, pensjonaty agroturystyczne, restauracje, bary, kawiarnie) oraz punkt informacji turystycznej. Przez Braniewo biegną szlaki turystyczne piesze np. czerwony tzw. kopernikowski oraz szlak rowerowy – trasa hanzaetycka.

Pasłęka jest drugą co do wielkości rzeką Mazur i ma długość 211 km. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim pod Gryźlinami (na północ od Olsztynka), na wysokości 157 m n.p.m. Pasłęka wpływa do Zalewu Wiślanego koło Nowej Pasłęki.

Największe dopływy to Wałsza i Drwęca Warmińska. Charakterystyczną cechą Pasłęki są zróżnicowane krajobrazowo oraz przyrodniczo tereny przez, które przepływa. Od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami – gdzie rzeka ma charakter podgórski, przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1000 m, do uregulowanych i obwałowanych brzegów.

Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami, odcinając od stałego lądu 2 wyspy Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje co najmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej min. bąk, trzmielojad, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) min. bielik, kania ruda, orlik krzykliwy. W okresie lęgowym w stosunkowo wysokim zagęszczeniu obszar zasiedla: bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz i rybitwa czarna.

W dorzeczu Pasłęki nocleg można znaleźć także w Spędach i gminie świątki. Tą ostatnią warto odwiedzić ze względu na znajdujące się tu zabytkowe kapliczki osiemnastowieczne i późniejsze (Dąbrówka, Jankowo). Jedna z nich z 1864 r. posiada dzwonnicę z dzwonem pochodzącym z 1498 r. Ponadto na terenie gminy świątki warto obejrzeć dwór klasycystyczny w Kaliatach , a w Różynce piękną drewnianą chałupę i kościół z XVII wieku.

Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: [email protected]. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT ?Ziemia Mrągowska?), Morągu (LOT ?Kraina nie odkrytych tajemnic?), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie ?Dom Warmiński?), Mikołajkach (LOT Mikołajki).

Lokalne grupy działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIDER w EGO” (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” (Łukta), Związek Stowarzyszeń „Brama Mazurskiej Krainy” (Nidzica).

Zagrożenie dla obszaru stanowią: brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, melioracje, zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych, miejscami zbyt intensywny wypas (zniszczenie roślinności na brzegach rzeki), wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie wiosenne traw, penetracja brzegów przez rybaków i kłusowników.

Ścieżki dydaktyczne

Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Nadleśnictwa Jagiełek

Karczma Warmińska – Gietrzwałd:

Karczma Warmińska - Gietrzwałd (3)

Karczma Warmińska - Gietrzwałd (2)

Karczma Warmińska - Gietrzwałd (1)

Dolina Mirzy w Tomarynach:

Dolina Mirzy - Tomaryny (7)

Dolina Mirzy - Tomaryny (6)

Dolina Mirzy - Tomaryny (5)

Dolina Mirzy - Tomaryny (4)

Dolina Mirzy - Tomaryny (3)

Dolina Mirzy - Tomaryny (2)

Dolina Mirzy - Tomaryny (1)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię