Obszar Doliny Dolnego Sanu leży w Kotlinie Sandomierskiej na wysokości 140-225 m n.p.m. i obejmuje najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny dolnego Sanu na odcinku Jarosław – ujście.  W dolinie dominuje krajobraz rolniczy siedliska rolnicze zajmują ponad połowę powierzchni, jedną czwartą – siedliska łąkowe i zaroślowe, prawie jedną piątą – wody Sanu.

Zidentyfikowano tu 14 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Największe znaczenie mają: kompleks zbiorowisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotną rolę w dolinie odgrywają także różnego typu ekstensywnie użytkowane łąki oraz liczne starorzecza z bogatą florą wodną. Na suchych łąkach i pastwiskach oraz na krawędziach erozyjnych występują ciekawe zbiorowiska kserotermiczne. Florę i faunę cechuje znaczne bogactwo, wykazano tu 19 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Występują tu istotne regionalnie populacje modraszka teleiusa, modraszka nausithousa, wydry i bolenia. W dolinie występują również takie gatunki roślin jak storczyk cuchnący, róża francuska, pięciornik skalny, powojnik prosty, kotewka orzech wodny oraz owad: modliszka zwyczajna. Obszar stanowi istotny korytarz ekologiczny w tym dla ichtiofauny. Wody rzeki San i jej dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego). Dopływy Sanu prezentują walory potencjalnych tarlisk i siedlisk wędrownych ryb prądolubnych o znaczeniu europejskim.

Celem ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla większych dolin rzecznych.

Turystyka

Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną (np. z Warszawy należy jechać najpierw trasą E76 potem E71) lub koleją linii Sandomierz ? Stalowa Wola ? Przeworsk i linii Jarosław ? Rzeszów.

Bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna: w Ulanowie, Stalowej Woli, Nisku, Leżajsku, Sieniawie, Jarosławiu, Przeworsku, Łańcucie – można tam znaleźć każdy rodzaj noclegu, od bardzo drogich hoteli po motele czy pokoje gościnne w gospodarstwach agroturystycznych. Również bardzo duży wybór barów i restauracji.

Głównym walorem obszaru jest przyroda doliny dużej rzeki nizinnej. Rozwinęły się tu różne formy turystyki:

  •     turystyka kajakowa: kajaki można wypożyczyć np. w Ulanowie czy Przeworsku.
  •     turystyka piesza i rowerowa: ogromny wybór szlaków, ścieżek dydaktycznych na całej rozciągłości Doliny Dolnego Sanu oraz 4 trasy rowerowe zielona, pomarańczowa, niebieska, czerwona.
  •     turystyka konna: np. w rejonie Stalowej Woli znajduje się wielu stadnin koni gdzie można wypożyczyć konie.
  •     turystyka krajoznawcza: w obszarze znajduje się wiele zabytków kultury np: w Rzeszowie ? klasztor Bernardynów, Pijarów i zamek bastionowy z XVII w, w Łańcucie ? rezydencja Lubomirskich i Potockich w pięknym parku z XVII w, w Sieniawie ? pałac Czartoryskich z XVIII w, w Leżajsku – klasztor Bernardynów ze słynnymi organami z XVII w, w Ulanowie ? kościół z XVII w., w Sandomierzu ? zespół miejski z zamkiem.

Ścieżki dydaktyczne

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem:

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (1)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (1a)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (2)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (3)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (4)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (5)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (6)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (7)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (8)

Centrum Wikliniarstwa - Rudnik nad Sanem (9)

Spływy Flisackie Ulanów:

Spływy Flisackie Ulanów (1)

Spływy Flisackie Ulanów (2)

Spływy Flisackie Ulanów (3)

Spływy Flisackie Ulanów (4)

Spływy Flisackie Ulanów (5)

Spływy Flisackie Ulanów (6)

Spływy Flisackie Ulanów (7)

Spływy Flisackie Ulanów (8)

Spływy Flisackie Ulanów (9)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię