Bądź uprzejmy dla środowiska w myśl zasady: pomniejsz, ponownie użyj, przetwórz i odpowiedz sobie na pytanie, jak ja mogę oszczędzać wodę?, jak ja mogę oszczędzać prąd, czy szanuję zieleń, czy segreguję śmieci, co myślę o wypalaniu traw?

Filia w Osiedlu Stałym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie zaprasza do konkursu "Folder uprzejmości dla środowiska". Konkurs ma formułę otwartą.

Konkurs ma kształtować postawy ukierunkowane na świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, rozwijać pasje poznawcze wśród dzieci, wspierać działania i możliwości twórczych dzieci oraz promowanie twórczości dziecięcej oraz popularyzować księgozbiór biblioteki o tematyce ekologicznej.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Kategorie wiekowe:

  • Przedszkolaki w wieku od 4 do 6 lat.
  • Dzieci ze szkół podstawowych, klasy od I do III.

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych samodzielnie lub w grupach dwuosobowych pod opieką nauczyciela lub rodzica. Uczestnicy powinni wymyślić krótki, rymowany, zabawny slogan np. „Nie bądź jeleń, szanuj zieleń”, a następnie go zilustrować posługując się dowolną techniką. Akceptowane będą prace np. w postaci uszytej zabawki lub rzeźby (z trwałego materiału). Organizatorzy proszą o zabezpieczenie prac, jeżeli zostaną wysłane pocztą.

Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane osobowe autora/autorów:

  • Imię i nazwisko autora
  • Wiek/klasa
  • Nazwa szkoły lub przedszkola
  • Imię i nazwisko nauczyciela (ewentualnie rodzica)
  • Telefon kontaktowy

Prace należy dostarczyć do 13 maja 2011 roku, pocztą (decyduje data stempla pocztowego), osobiście do filii biblioteki w Osiedlu Stałym (ul. Łukasiewicza 1) lub do biblioteki głównej (Rynek Główny 17).Adres wysyłki prac:
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Rynek Główny 17
43-600 Jaworzno
Z dopiskiem na kopercie „Uprzejmości dla środowiska”

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników biblioteki. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 1 czerwca 2011r., w budynku biblioteki głównej, Rynek Główny 17 w Jaworznie. Przewidywana jest wystawa nadesłanych prac. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Maria Brożek pod numerem telefonu ?wpisać/ oraz adresem mailowym: /wpisać/ Uwaga: Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
 
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Maria Brożek pod nr telefonu 32 615 54 12 w. 22 oraz adresem mailowym: [email protected].

Źródło: www.biblioteka.jaw.pl

Konkurs ma kształtować postawy ukierunkowane na świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska. / Fot. Bill Davenport, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię