Mieszkańcy Targówka są żywo zainteresowani poprawą jakości powietrza w swoim otoczeniu. Świadczy o tym ich liczna obecność oraz dyskusje podczas spotkania, zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 12 listopada 2015 r. 

Jakość powietrza na Targówku nie jest najlepszej jakości. Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pokazują, że mieszkańcy tej dzielnicy Warszawy przez 40 dni w roku oddychają powietrzem, które nie spełnia obowiązujących norm w zakresie jakości. Chodzi głównie o obecność w powietrzu pyłu zawieszonego (PM 10 i PM 2,5), którego głównym źródłem są gospodarstwa domowe. Potwierdziły to m.in. dane, przedstawione podczas spotkania przez dr inż. Artura Badydę, który w jego ramach w interesujący sposób zaprezentował również dane dotyczące jakości powietrza w Polsce, Europie i na Świecie oraz omówił zagrożenia, wynikające ze złej jakości powietrza. Co zatem powinniśmy zrobić by poprawić jakość powietrza? – Nie tylko powinniśmy oczekiwać od władz lokalnych, regionalnych czy krajowych by podjęły działania ograniczające zanieczyszczenia powietrza, ale powinniśmy jako społeczeństwo zacząć trochę od siebie, to jest stosować się do wytycznych i rekomendacji w zakresie gospodarowania ciepłem z naszych gospodarstwach domowych, użytkowania transportu – powiedział A. Badyda z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. By poprawić jakość powietrza zasadna jest m.in. wymiana starego, niesprawnego źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku (np. odnawialne źródła energii, gaz, podłączenie do sieci ciepłowniczej), a także prowadzenie działań edukacyjnych. – Powszechna edukacja jest podstawowym elementem walki z niską emisją, który mam nadzieję przyniesie pozytywne skutki na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat. Należy uświadamiać społeczeństwo, jak groźne jest dla ludzkiego zdrowia narażenie na zanieczyszczenie powietrza i jakie to przynosi skutki społeczne i gospodarcze – konkludował A. Badyda.

Spotkanie zorganizował Dział Edukacji Ekologicznej na zlecenie Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Fot. M. Siatka/ABRYS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię