Od września 2009 do czerwca 2011 w wybranych przedszkolach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone były dwie edycje projektu edukacyjnego pod nazwą ?Leśna Skrzynia Skarbów?. Powstał on w Przedszkolu Niepublicznym ?Tęcza? w Bydgoszczy przy współpracy Nadleśnictwa w Żołędowie oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Projekt ma swoją kontynuację także w tym roku!

W tym roku szkolnym "Leśna Skrzynia Skarbów" zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE  oraz podarowane przez  uczestników projektu, a także „Leśną Niespodziankę” – dary lasu. Regulamin przewiduje przewiezienie materiałów do przedszkola i pozostawienie ich na dwa tygodnie (terminarz został ustalony wspólnie na zebraniu inauguracyjnym), w tym czasie nauczyciele (lub jeden wybrany nauczyciel) realizują z dziećmi temat leśny, przyrodniczy, ekologiczny – związany z porą roku, wykorzystując udostępnione materiały. Nadleśnictwo Żołędowo i KPCEE w ramach współpracy zapraszają dzieci i nauczycieli na wycieczki dydaktyczne – o każdej porze roku.

Po zakończeniu wizyty „Leśnej Skrzyni Skarbów” nauczyciel zobowiązany jest zgromadzić, stworzyć stoisko prezentujące dorobek placówki  i udostępnić organizatorom prace dzieci (np. zgromadzone  w albumach), wytwory dziecięce, fotografie.  Wszystkie przedszkola biorące udział w programie zaprezentują swój dorobek w Nadleśnictwie  w Żołędowie (w czerwcu 2012). Dla placówek biorących udział w programie nagrody specjalne ufundował Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W poprzednich edycjach udział wzięło 27 przedszkoli i około 1500 uczestników.

Cel ogólny projektu:
–      Propagowanie wiedzy o lesie,
–      Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody
–      Wyrabianie nawyków proekologicznych

Cele szczegółowe:

–      Poznanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów
–      Poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska sprzyjającego ich życiu
–      Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu
–      Odkrywanie i akceptowanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania z przyrodą

Kogo zapraszamy do projektu w roku szkolnym 2011/12?

•    Przedszkole nr 7, Bydgoszcz
•    Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” , Bydgoszcz
•    Przedszkole Niepubliczne  „Skrzat”, Bydgoszcz
•    Przedszkole nr 46, Bydgoszcz
•    Przedszkole Miejskie nr 4, Lipno
•    Przedszkole nr 12, Bydgoszcz
•    „Mały Poliglota”, Bydgoszcz
•    Szkoła Podstawowa w Niemczu
•    Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”, Bydgoszcz
•    Państwowe Przedszkole nr 80, Bydgoszcz
•    Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”, Bydgoszcz
•    Przedszkole Państwowe „Promyczek”, Solec Kujawski
•    Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Bydgoszcz
•    Zespół Szkół w Osielsku
•    Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”, Bydgoszcz
•    Przedszkole Niepubliczne  „Ludzikowo”, Bydgoszcz
•    Przedszkole nr 61 Integracyjne im. W. Chotomskiej, Bydgoszcz
•    Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”, Bydgoszcz
•    Państwowe Przedszkole nr 34, Bydgoszcz
•    Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka”, Bydgoszcz

Ewaluacja II edycji projektu:

•    W roku  szkolnym 2010/11 w projekcie wzięło udział 19 przedszkoli z województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas realizacji tematów kompleksowych placówki chętnie korzystały z pomocy Nadleśnictwa w Żołędowie i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
•    Po zakończeniu wędrówki „Leśnej Skrzyni Skarbów” przygotowano wystawy w Nadleśnictwie, które można było zwiedzać od 1 czerwca  do 1 października 2011 – zgromadzone prace dzieci, materiały dydaktyczne, piękne fotografie zachwycały zwiedzających – około 1000 osób.
•    W czerwcu 2011 odbyło się uroczyste zakończenie projektu podczas festynu na osiedlu Leśnym pt. „Ludzie dla lasów – czysto w lesie, czysto w mieście”. Z ramienia Urzędu Miasta nagrody wręczyły Panie Aleksandra Kowalska  i Anna Engel, z ramienia KPCEE Pani Beata Michałek, z ramienia Nadleśnictwa w Żołędowie Pan Kazimierz Stosik. Wszystkie przedszkola biorące udział w „Leśnej Skrzyni Skarbów” zostały uhonorowane.
•    W listopadzie i grudniu 2011 wystawę pt. „Las w czterech porach roku”, będącą plonem Międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zaprezentowano w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.
•    Specjalne podziękowania dla Pani Beaty Michałek (eksperta KPCEE) za opiekę merytoryczną, dla Pani Alicji Ciesielskiej (dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Tęcza”) za wsparcie, dla Panów Krzysztofa Sztajnborna i Kazimierza Stosika (Nadleśnictwo Żołędowo) za życzliwość i wszelką pomoc, dla Nauczycieli biorących udział w projekcie za entuzjazm, dla Pani Anny Engel za promowanie projektu.

Autorka projektu
Ewa Turska-Pawlicka

Fot. Ewa Turska-Pawlicka

Fot. Ewa Turska-Pawlicka

Fot. Ewa Turska-Pawlicka

Fot. Ewa Turska-Pawlicka

Fot. Ewa Turska-Pawlicka

Fot. Ewa Turska-Pawlicka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię