Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 r. do czerwca br. realizuje program edukacji ekologicznej pn. ?Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie środowiska?, który jest dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w kwocie 18.200 zł.

Celem programu edukacyjnego jest m.in. wzrost świadomości ekologicznej uczestników programu i potencjalnych odbiorców, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska; rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne oraz rozwijanie zamiłowania do piękna przyrody.

W ramach programu  zrealizowane  zostały dwa konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bolimów pn. „Świat mody w oczach małego ekologa” i „Rozśpiewana przyroda”. Konkurs piosenki ekologicznej pn. „Rozśpiewana przyroda” miał zasięg gminny.  Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy Bolimów w następujących kategoriach wiekowych: zespoły z przedszkola, soliści klasy I-III szkoły podstawowej, soliści klasy IV-VI szkoły podstawowej i soliści gimnazjum.

W ramach konkursu uczestnicy zaprezentowali jeden utwór o tematyce ekologicznej (słowa piosenki własne, melodia mogła pochodzić ze znanych utworów muzycznych), przygotowany we współpracy z nauczycielem prowadzącym.

Uczestnikami konkursu ekologicznego „Świat mody w oczach małego ekologa” były dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy Bolimów w grupach max. 8-osobowych  w następujących kategoriach wiekowych:
1) Kategoria – przedszkole,
2) Kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej,
3) Kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
Konkurs polegał  na wykonaniu i zaprezentowaniu strojów ekologicznych z odpadów wtórnych oraz materiałów plastycznych. Młodzi artyści czerpali inspirację z recyklingu.  Były to stroje: wieczorowe, sportowe, szkolne i dyskotekowe. Każdą grupę reprezentował „projektant mody”, który komentował i opisywał prezentowane stroje. Komisja konkursowa oceniała: pomysłowości i oryginalność wykonanych strojów, jego estetykę.

Przeprowadzenie konkursu miało na celu integrację dzieci i młodzieży wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych z recyklingu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej młodych wykonawców. 

Główną nagrodą w konkursie dla laureatów I miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych była wycieczka do Arboretum w Rogowie i do Parku Jurajsko-Botanicznego w Kołacinku.

W ramach programu  w tym roku zostaną zrealizowane następujące działania:
Konkurs ekologiczny „Ogródek dydaktyczny dziecięcych marzeń” – konkurs na koncepcje zagospodarowania ogródków ekologicznych w Bolimowie o charakterze edukacyjnym w zakresie ekologii  i ochrony środowiska z lokalizacją przy Przedszkolu w Bolimowie i przy Szkole Podstawowej w Bolimowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec marca.

Konkurs „Ogródek dydaktyczny dziecięcych marzeń” opisywaliśmy 7 listopada 2008.

Źródło: www.bolimow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię