Placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, które podejmują działania edukacyjne dotyczące recyklingu czy też zbiórki surowców już  dzisiaj mogą zgłaszać swój udział w Konkursie o Puchar Recyklingu. Czasu jednak pozostaje coraz mniej – deklaracje udziału należy przesłać do  29 maja br.

Do Konkursu o Puchar Recyklingu zgłaszać się mogą gminy, związki i porozumienia międzygminne, prywatne lub samorządowe przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, sortownie odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, sieci handlowe, organizacje pozarządowe, ale i placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe. Z myślą o tych ostatnich trzech grupach uczestnikach, stworzono akcję, w której połączono wszystkie kategorie Konkursu, w których ocenia się działania edukacyjne. Co istotne, ich udział w Konkursie nie jest objęty kosztami opłaty rejestracyjnej.

Od wielu już lat placówki edukacyjne są ważnymi uczestnikami  Konkursu o Puchar Recyklingu, gdyż przedstawiają i realizują oryginalne pomysły na edukację ekologiczną i są ważnym podmiotem w kształtowaniu świadomości Polaków. Od tego roku poza kategorią Edukacja Recyklingowa (wcześniej Edukacja Ekologiczna), działania w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej recyklingu w połączeniu ze zbiórką surowców oceniane są także w kategorii Srebrna Puszka oraz Zielona Bateria – wyjaśnia Agata Elias, koordynator konkursów w firmie Abrys, która jest organizatorem przedsięwzięcia.

Wszystkie  placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe), ośrodki edukacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe, skanseny, lasy państwowe, ośrodki kultury itd. mogą zgłaszać swój udział w trzech kategoriach:

? Edukacja Recyklingowa – kategoria, w której oceniane są działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania prośrodowiskowe. Spośród uczestników Kapituła Konkursu wybiera trzech laureatów, którzy otrzymują tytuł Mistrza Edukacji Recyklingowej oraz atrakcyjne nagrody.
? Srebrna Puszka – kategoria, w której oceniane są zbiórka oraz edukacja w zakresie recyklingu puszek aluminiowych. Nagrodą w tej kategorii jest statuetka ufundowana przez Fundację Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach Recal.
? Zielona Bateria – kategoria, w której ocenia się masę zebranych zużytych baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów uczących się w placówce, a nagrodą jest statuetka ufundowana przez ERP Batteries Poland Sp. z o.o.

Na stronie konkursu www.pucharrecyklingu.pl znajduje się regulamin, z którym należy zapoznać się jako pierwszym. Opisane są w nim wszystkie kryteria brane pod uwagę przy ocenie zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Z kolei w dziale ?XVI edycja? w zakładce ?Materiały do pobrania? znajduje się deklaracja udziału, którą należy wypełnić i wysłać faksem lub listownie do organizatora Konkursu (Abrys, ul. Daleka 33, 60-124 Poznań) oraz plakat inspirujący do zbiórki baterii oraz puszek aluminiowych.

Zachęcamy do wydrukowania i rozwieszenia plakatów w placówce w celu promowania swojego udziału w konkursie. Placówki i ośrodki, zainteresowane otrzymaniem plakatów, a które nie mają możliwości wydrukowania ich we własnym zakresie, mogą zgłaszać realne zapotrzebowanie do organizatorów Konkursu – podkreśla A. Elias. 

Deklaracje udziału można przesyłać do 29 maja br.

Kontakt:
Agata Elias- koordynator konkursów, [email protected] tel. 61 655 81 08
Agata Jutrzenka- asystent konkursów, [email protected] tel. 61 655 81 40

WIĘCEJ

PLAKAT

 

stopka_logotypowa

KoPR

plakat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię