W najbliższą niedzielę rozpoczenie się akcja ekologiczno-dydaktyczna ?50 drzew na 50-lecie Rudy Śląskiej? pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Celem akcji jest uczczenie 50. rocznicy utworzenia miasta Ruda Śląska poprzez: wzbogacenie zieleni miejskiej o wartościowe gatunki drzew liściastych; kształtowanie proekologicznych postaw obywateli, w szczególności młodzieży szkół wszelkich typów, w drodze utrwalania nawyku gromadzenia, racjonalnej segregacji i osiągnięcie efektów edukacyjno-wychowawczych skierowanych na ochronę i pielęgnację drzew w nasadzeniach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia szkół.

Organizatorem akcji jest Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew.

Adresatami akcji są: uczniowie rudzkich szkół wszystkich typów;dyrektorzy szkół; nauczyciele przedmiotów biologia i wychowanie obywatelskie, wychowawcy i mieszkańcy Rudy Śląskiej.

Termin akcji:
       I etap: 10 maj – 20 czerwiec 2009;
      II etap: 15 września – 15 października 2009.

Zgłoszania udziału przez szkoły: do 10 maja 2009 r. pisemnie RTPD ul. Robotnicza 3/5
       41-710 Ruda Śląska 10; telefonicznie: tel. 608 853 821 (Adam K. Podgórski) lub e-
       mailowo: [email protected]

Przebieg akcji.
I.  etap: 10 05. 2009 – 20.06. 2009
1. przeprowadzenie w szkołach lekcji albo prelekcji na temat zieleni miejskiej Rudy 
    Śląskiej z uwzględnieniem otoczenia danej szkoły i specyfiki dzielnicy;
2. wykonanie gazetki ściennej na temat „Zielona szkoła w zielonej Rudzie Śląskiej”;
3. przeprowadzenie konkursu rysunkowego dla dzieci pt. „Moja Ruda jest zielona”
    albo „Drzewo moich marzeń”;
4. przeprowadzenia zbiorki baterii lub innych surowców wtórnych i przekazanie ich
    do utylizacji.

II etap: 1. 09. – 15. 10.2009 r.
1. przekazanie przez szkoły organizatorowi (RTPD) – potwierdzeń realizacji zadań I etapu; realizują: dyrekcje szkół;
2. zorganizowanie wystawy nagrodzonych prac plastycznych i gazetek ściennych, wręczenie wyróżnień (dyplomów i nagród książkowych)  laureatom;  umieszczenie galerii najlepszych prac na  stronie internetowej www.rtpd.pdg.pl – realizuje Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew;
3. przekazanie szkołom przez RTPD sadzonek drzew w nagrodę za realizację założeń I etapu akcji; realizują: Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew, Nadleśnictwo Brynek, Nadleśnictwo Katowice;
4. zbiorowe sadzenie drzew przez młodzież szkolną w pobliżu szkół (w miejscach uprzednio wybranych i przygotowanych); realizują: dyrekcje szkół, nauczyciele, wychowawcy. Postulowany udział przedstawicieli władz miasta.

Źródło: Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
 

Celem akcji jest m.in. wzbogacenie zieleni miejskiej o drzewa liściaste. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię