Selektywna zbiórka

Dziś upływa termin nadsyłania deklaracji udziału w XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych jednostek zajmujących się selektywną zbiórką odpadów oraz interesującą i skuteczną edukacją ekologiczną. Jest to jedyne w Polsce przedsięwzięcie kompleksowo oceniające selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Jest to przedsięwzięcie...
Lekcja zawiera m.in. Wizytę Pana Baterii, podczas której dzieci karmią Pana Baterię przeniesionymi bateriami.