Najważniejszym ogniwem w gospodarce odpadami jest mieszkaniec. Dlatego trzeba zrobić wszystko, by znał zasady segregacji odpadów i wiedział, co się z nimi dzieje po tym, gdy zostaną od niego odebrane. Temu mają służyć działania edukacyjne, podejmowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce.

Głównym założeniem realizowanego przez to przedsiębiorstwo projektu pn. ?Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkwowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu? jest modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, budowa sortowni odpadów, a także przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Projekt ma zostać zrealizowany do końca br. Inwestycjom będą oczywiście towarzyszyły działania edukacyjne, które zrealizować Dział Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS Sp. z o.o.

ProSTO o recyklingu

Aż sto prelekcji w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie ponad dwudziestu gmin odbędzie się w ramach projektu. W ich trakcie uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób powinno się postępować z odpadami, jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas segregacji śmieci, gdzie oddać stary komputer, słuchawki czy telefon, a także co się dzieje ze wszystkimi wytwarzanymi przez człowieka odpadami. ? By uczniowie lepiej zrozumieli tematykę recyklingu, zostaną im również pokazane surowce na różnym etapie przetwarzania, w tym regranulaty PET, stopione szkło czy też paliwo RDF ? zaznaczyła Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej w firmie ABRYS Sp. z o.o. Podczas zajęć omówiona będzie również tematyka zapobiegania ilości wytwarzanych odpadów oraz zaprezentowane zostaną założenia i cele realizowanej przez Sanikom inwestycji. Pierwsze prelekcje odbędą się już na początku marca, a ostatnie prelekcje zostaną przeprowadzone w maju br. Uczestnicy zajęć otrzymają przypinki, naklejki i plany lekcji, które zostały przygotowane w ramach związanej z inwestycją kampanii informacyjno-edukacyjnej, realizowanej pod hasłem ?Odpad surowcem przyszłości?.

Otwarci na mieszkańców

Ciekawe wydarzenie dla mieszkańców zaplanowano na 20 czerwca br. Na terenie realizowanej inwestycji odbędzie się Dzień Otwarty ZUO, a jedną z atrakcji będzie gra terenowa (tzw. geocaching). Polega ona na lokalizowaniu punktów zadaniowych i rozwiązywaniu w nich zadań, dotyczących segregacji odpadów, recyklingu, a także przedsiębiorstwa i realizowanej inwestycji. Drużyny biorące udział w grze zyskają szansę nie tylko na dobrą zabawę, ale także na zdobycie ciekawych nagród. Podczas Dnia Otwartego będzie można również zobaczyć zakład, wziąć udział w prezentacji dotyczącej właściwego postępowania z odpadami, a także uczestniczyć w warsztatach kreatywnego wykorzystania odpadów. ? Warsztaty, w trakcie których z na pozór nieprzydatnych przedmiotów wytwarzamy nowe, użyteczne rzeczy, mają dowieść, że nie wszystko po zużyciu powinno trafiać do pojemników na odpady. Dzięki temu możemy bowiem ograniczyć marnowanie cennych surowców ? podkreśliła M. Masłowska-Bandosz. Podczas wydarzenia odbędą się także liczne konkursy i zabawy edukacyjne.

nieNiepotrzebni znów w akcji!

Rolli, Wiadziu, Bjuti, Major Czarliczak oraz MC doczekają się kontynuacji swoich przygód! W ramach kampanii powstaną trzy nowe odcinki opowieści o grupie zabawnych przyjaciół, zamieszkujących składowisko odpadów. Czy tym razem Rolli znów będzie zgrywał twardziela i zaimponuje Wiadziowi swoją wiedzą na temat recyklingu, a MC zostanie superbohaterem? Tego będzie można dowiedzieć się już jesienią! Nie oznacza to jednak, że bohaterów ?nieNiepotrezbnych? nie spotkamy wcześniej. Ich roześmiane buzie będą uatrakcyjniały powstałe w ramach kampanii materiały ? plany lekcji, a także książeczki edukacyjne. Będą one dystrybuowane podczas spotkań w szkołach, dnia otwartego oraz innych wydarzeń, związanych z projektem, ale w formie elektronicznej będzie je można również pobrać ze strony internetowej przedsiębiorstwa. Zapraszamy zatem do jej jak najczęstszego odwiedzania: https://sanikom.com.pl/

 

Projekt pn. ?Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkwowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu?, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Dot. Depositphotos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię