Jak działają baterie i jakie są ich rodzaje? Jak właściwie je użytkować? Co zrobić ze zużytymi bateriami? Dlaczego są one odpadem niebezpiecznym? Jaki wpływ mają na zdrowie i środowisko naturalne? Jakie są sposoby ograniczania produkowania tych odpadów w codziennym życiu? Na czym polega recykling baterii?

Zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w projekcie Materia Baterii. Dowiedzcie się więcej o bateriach i akumulatorach i dokonajcie w swoim otoczeniu zmian na lepsze!

Materia Baterii to projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego użytkowania i składowania baterii i akumulatorów, a także na temat korzyści związanych z ograniczaniem powstałych odpadów wynikających z prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów czy też zmniejszeniem ich użycia codziennym życiu. Ma na celu również promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich dotyczących: użytkowania, recyklingu i utylizowania zużytych baterii oraz akumulatorów oraz ograniczenia powstawania zużytych baterii i szukaniu alternatyw dla baterii jednorazowych.

Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli i społeczności szkolnej. Niemniej jednak zakłada się, że podejmowane przez szkoły działania będą oddziaływać na środowisko lokalne, a w ich realizację zaangażują się władze samorządowe.

Projekt będzie realizowany w formie konkursu, w ramach którego szkoły i przedszkola biorące udział w projekcie zrealizują swoje własne autorskie kampanie edukacyjno-promocyjne skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej związanej ze szkołą w tym też samorządów lokalnych.

Projekt stwarza możliwość wzięcia udziału w dodatkowych fakultatywnych działaniach, którymi są konkursy: dla nauczycieli na najciekawszy scenariusz projektu edukacyjnego dotyczącego tematyki związanej z bateriami oraz dla uczniów na najlepsze filmiki/spoty promujące ograniczanie powstawania zużytych baterii.

Dodatkowo projekt zakłada wsparcie dla szkół w postaci: filmików-animacji informacyjnych dotyczących baterii, lokalnych animatorów oraz infolinii – konsultanta merytorycznego ds. baterii i akumulatorów. Na zakończenie projektu odbędzie się festiwal edukacyjny promujący efekty kampanii i podsumowujący projekt.

Dla uczestników projektu została przygotowana strona internetowa do dokumentowania dokonań wypracowanych przez szkoły. Strona jest także bazą wiedzy na temat zagadnień związanych ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Projekt realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w okresie luty-październik 2015 r., dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem projektu jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Zachęcamy szkoły i przedszkola do zgłaszania się do konkursu. Rejestracji można dokonać, wchodząc na stronę: www.materiabaterii.ekoszkola.pl, gdzie znajduje się formularz rejestracyjny. Aby uzyskać więcej informacji o projekcie, wejdź na stronę lub wyślij zapytanie na adres e-mail: [email protected]

www.materiabaterii.ekoszkola.pl

 

cale

Graphic1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię