Na terenie wsi znajduje się obecnie ponad 30 gniazd, z których większość zajmowana jest od kwietnia do sierpnia przez gnieżdżące się bocianie pary. / Fot. www.sxc.hu

W lubuskiej ?bocianiej wsi? Kłopot funkcjonuje Muzeum Bociana Białego na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Muzeum zostało utworzone w 2003 r.

MUZEUM BOCIANA BIAŁEGO 
Kłopot 24, 69-108 Cybinka
tel./fax (068) 391 29 35
e- mail:
[email protected]

Jednym z głównych celów działalności Muzeum jest prowadzenie edukacji przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży. Znajduje się tu również miejsce edukacji dla dzieci i młodzieży oraz baza noclegowa i pole namiotowe.  Na terenie wsi znajduje się obecnie ponad 30 gniazd, z których większość zajmowana jest od kwietnia do sierpnia przez gnieżdżące się bocianie pary. Muzeum Bociana Białego w Kłopocie to placówka powołana przez zielonogórski okręg Ligi Ochrony Przyrody.

Sala ekspozycyjna jest otwarta od wtorku do niedzieli, w godzinach 10:00-18:00 (kwiecień-wrzesień). Pozostałe miesiące od 10:00 do 16:00. W dolinie Odry, stwarzającej dogodne warunki żerowiskowe dla bocianów, spotkać można także wiele innych gatunków zwierząt związanych ze środowiskami podmokłymi i wodnymi.

W pobliżu KŁOPOTU na interesujące przyrodniczo miejsca poprowadzi oznakowana ścieżka edukacyjna.

Muzeum Bociana Białego w Kłopocie to placówka powołana przez zielonogórski okręg Ligi Ochrony Przyrody. Jednym z głównych celów działalności Muzeum jestprowadzenie edukacji przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży. Proponowana przez Muzeum oferta edukacyjna, która z pewnością stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych lekcji biologii i ekologii prowadzonych w szkołach. Takie zajęcia (m.in. w terenie) są lubiane przez dzieci i młodzież, a przy tym zdobyte wiadomości i umiejętności bardzo dobrze się utrwalają.

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży (a nierzadko także nauczycielom) biologię i ekologię populacji bociana białego w Polsce, przyrodę doliny dużej rzeki, funkcjonowanie różnych ekosystemów, ale przede wszystkim uczulić na piękno przyrody, jaka nas otacza.

Propozycje zajęć edukacyjnych określają tematykę, cele, stosowane metody i środki dydaktyczne oraz przybliżony czas ich realizacji. Wybierając interesujące Was zajęcia, można dosyć precyzyjnie zaplanować dydaktycznie efektywną, a jednocześnie bardzo przyjemną wycieczkę do kolonii bociana białego w Kłopocie, o dowolnym czasie jej trwania (od jednego do kilku dni). Większość niezbędnych środków dydaktycznych znajduje się na wyposażeniu Muzeum. Nasza oferta edukacyjna jest stale doskonalona i uzupełniana (m.in. o zagadnienia z zakresu: ekologii, ochrony przyrody, programu ?Natura 2000? w Polsce itp.).

Inicjatorem utworzenia i zarządzającym Muzeum Bociana Białego w Kłopocie jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. Muzeum powstało w starejszkole, w centrum wsi. Oficjalne otwarcie nastąpiło w 2003 roku. W muzuem jest prowadzona edukacja dzieci i młodzieży dotycząca bociana białego i przyrody doliny Odry. W ramach Muzeum prowadzone są projekty poświęcone ochronie żerowisk bociana białego, bezpośredniej pomocy bocianom oraz we współpracy z mieszkańcami rozwój agroturystyki przyjaznej bocianom i ludziom.

W Muzeum działa schronisko młodzieżowe i pole namiotowe dla wszystkich, którzy chcą spędzić w Kłopocie kilka dni i obserwować bociany oraz przyrodę dolinyOdry.

Oferta edukacyjna jest stale doskonalona i uzupełniana (m.in. o zagadnienia z zakresu: ekologii, ochrony przyrody, programu Natura 2000 w Polsce itp.).

OFERTA EDUKACYJNA

Temat: Biologia i ekologia populacji bociana białego
Cel: Zapoznanie się z biologią i ekologią bociana białego w Polsce
Sposób realizacji: Prelekcja z prezentacją multimedialną
Czas trwania: 30 ? 45 min.

Temat: Boćki w Kłopocie
Cel: Poznanie największej w zachodniej Polsce kolonii bociana białego
Sposób realizacji: Obserwacje na terenie kolonii bocianiej, zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy Kłopotu, obserwacje kolonii bocianiej z wieży widokowej
Pomoce naukowe: Lornetki
Czas trwania: 1,5 – 2 godz.

Temat: Przyroda Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
Cel: Przybliżenie przyrody Krzesińskiego PK, zapoznanie się z różnymi formami ochrony przyrody na terenie Parku
Sposób realizacji: Prelekcja z prezentacją multimedialną,
wycieczka po Krzesińskim PK:
– zwiedzenie ruin mostu w Kłopocie;
– spacer szlakiem użytków ekologicznych (?Cegielnia?, ?Pomnikowy dąb?, ?Bobrowe żeremie?, ?Bocianie żerowisko?)
– ?serce? Krzesińskiego PK ? Jezioro Krzesińskie
Pomoce naukowe: Lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt
Czas trwania zajęć: od 2,5 do 5 godz.

Temat: Co zjada bocian?
Cel: Zapoznanie się z pokarmem bociana, znaczenie środowisk wodno-błotnych dla różnorodności biologicznej
Sposób realizacji: Rozbiórka bocianich ?wypluwek?, identyfikacja ofiar bociana
Sposób realizacji: Mikroskopy, lupy
Czas trwania zajęć: ok. 45 min.

Temat: Co wiesz o boćku?
Cel: Podsumowanie i utrwalenie wiedzy o życiu bocianów
Sposób realizacji: gry dydaktyczne (rebusy, zagadki, krzyżówki, itp.)
Pomoce naukowe: Materiały dydaktyczne programu edukacyjnego ?Bocian? (PTPP ?pro Natura?)
Czas trwania zajęć: od 15 min. do 2 godz.

Temat: Jak ptaki latają?
Cel: Zapoznanie się z przystosowaniem ptaków do lotu (budowa ciała, typy i funkcja piór)
Sposób realizacji: Prelekcja z prezentacją multimedialną, obserwacje piór pod mikroskopem
Pomoce naukowe: Mikroskopy
Czas trwania zajęć: około 30 min.

Temat: Dlaczego warto chronić przyrodę?
Cel: Zapoznanie się z różnorodnością ekosystemów doliny dużej rzeki (lasy, pola uprawne, łąki, nieużytki itp.), rośliny i zwierzęta różnych ekosystemów
Sposób realizacji: Wycieczka, obserwacje terenowe
Pomoce naukowe: Lornetki, przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt
Czas trwania zajęć: od 2 do 4 godz.

Kontakt: MUZEUM BOCIANA BIAŁEGO
Kłopot 24, 69-108 Cybinka
tel./fax (068) 391 29 35
e- mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię