W sali wystawienniczej prezentowane są zagadnienia przyrodnicze. / Fot. Nadleśnictwo Garwolin

Przy Izbie znajduje się m.in. sokolarnia. / Fot. Nadleśnictwo Garwolin

Wśród prezentowanych w sali tematów są zbiory i żerowiska owadów. / Fot. Nadleśnictwo Garwolin

Rocznie obiekt odwiedza około 1500 osób. / Fot. Nadleśnictwo Garwolin

Izba znajduje się w oficynie po dawnej posiadłości Zamoyskich. / Fot. Nadleśnictwo Garwolin

Izba Przyrodniczo-Leśna im. Jana Pawła II w Podzamczu w Nadleśnictwie Garwolin na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie powstała w 2005 roku. Położona jest przy trasie biegnącej wzdłuż prawobrzeżnej Wisły, 2 km od historycznej miejscowości Maciejowice.

Nadleśnictwo Garwolin,
Miętne, ul. Główna 3,
08-400 Garwolin
tel. (025) 6841140
(025) 684 11 58
[email protected],
www.garwolin.warszawa.lasy.gov.pl

Izba znajduje się w oficynie po dawnej posiadłości Zamoyskich w Zespole Parkowo-Pałacowym w Podzamczu koło Maciejowic. Oficyna sąsiaduje z dworkiem z XVIII wieku i zabytkowym parkiem. Nieopodal znajdują się inne zabytki, m.in. drewniany młyn z 1850 roku, a także liczne pomniki przyrody oraz ponad dwudziestohektarowy kompleks stawów. Z uwagi na toczące się niegdyś w tym rejonie walki z udziałem Tadeusza Kościuszki przebiega tędy ?Szlak Kościuszkowski?, którym odbywają się coroczne jesienne rajdy. Obok dworku w Podzamczu znajduje się legendarne miejsce odpoczynku rannego Kościuszki.

W głównej sali wystawienniczej prezentowane są zagadnienia przyrodnicze m.in.: przegląd głównych gatunków drzew i krzewów leśnych, narzędzia stosowane w leśnictwie, grzyby powodujące rozkład drewna czy zbiory i żerowiska owadów. W aneksie łowieckim podziwiać można kolekcję trofeów łowieckich takich jak: oręża dzików, liry cietrzewi, poroża jeleni i danieli, a także kilkadziesiąt parostków sarny.

W Izbie prowadzone są zajęcia kameralne obejmujące prezentacje eksponatów, a także pokazy filmów przyrodniczych i prezentacji multimedialnych. W zależności od potrzeb i liczebności odwiedzających Izbę grup prowadzone są zajęcia terenowe: warsztaty i zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, a także aktywne formy edukacji (np.: lista rzeczy do szukania, paleta barw przyrody i inne). Częstą formą są też wycieczki do pobliskiego lasu i nad stawy. Obiekt jest również wykorzystywany do prowadzenia spotkań z  nauczycielami szkół znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Garwolin.

Przy Izbie znajduje się zagospodarowane miejsce z ławostołami. Z powodzeniem mieści się tu grupa pięćdziesięcioosobowa. Miejsce to wykorzystywane jest m.in. jako punkt zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Znajduje się tu również sokolarnia, która umożliwia zapoznanie zwiedzających z ptakami drapieżnymi.

W budynku znajduje się kancelaria Leśnictwa Malamówka oraz punkt obserwacji przeciwpożarowej (komputerowy zestaw obserwacyjny z kamerą zamontowaną na wieży przeciwpożarowej).

Z uwagi na wysokie walory historyczne, a także atrakcyjne położenie i dogodny dojazd, Podzamcze jest odwiedzane przez mieszkańców Warszawy, a także (szczególnie w okresie letnim) innych rejonów Mazowsza i Polski.

Rocznie obiekt odwiedza około 1500 osób. Przeważają uczniowie szkół podstawowych (40%), gimnazjaliści stanowią 15% odwiedzających, przedszkolaki ? 20%, a pozostali to młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Większość odwiedzających to grupy ze szkół powiatu garwolińskiego, ale zdarzają się również grupy z Warszawy i okolic. Większe grupy dzielone są na dwie części, z których jedna zwiedza Izbę, a druga udaje się w tym czasie na wycieczkę lub uczestniczy w zajęciach terenowych prowadzonych przy Izbie.

Źródło: ?Ośrodki Edukacji Leśnej w Lasach Państwowych?, wyd. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2007

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię