Dzieci niewidome i słabowidzące poznają las, spacerując po szyszkach, żołędziach i zrębkach. / Fot. Lasy Państwowe

Ten mieszczący się na powierzchni 2 ha ogród, zlokalizowany przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (również dla dzieci na wózkach inwalidzkich). Z myślą o gościach niewidomych i słabowidzących wszystkie eksponaty są opisane w brajlu oraz w powiększonym druku

Integracyjny Leśny Ogród Edukacyjny 
Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą w Bucharzewie
64-410 Sieraków
e-mail: [email protected]
Biuro Nadleśnictwa tel/fax (61) 2952 065 

Integracyjny Leśny Ogród Edukacyjny "Leśna Przygoda" z salką edukacyjną adresowany jest do wszystkich grup społecznych, dzieci i młodzieży oraz osób starszych w pełni sprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, nie słyszących, a przede wszystkim niewidomych i słabo widzących.
Leśny Ogród Edukacyjny to 2 ha teren przy siedzibie nadleśnictwa tworzący zespół ścieżek i placów wyposażony w przeszło 30 stanowisk o charakterze edukacyjnym. Obok ogrodu znajduje się salka edukacyjna projektowana i wyposażona z myślą o niepełnosprawnych.

Edukacja w Leśnym Ogrodzie

To przede wszystkim integracja i nauka poprzez zabawę. Wiedzę o lesie można czerpać przy pomocy zabawek interaktywnych. Ogród można zwiedzić z przewodnikiem lub samodzielnie, wykorzystując do tego specjalnie przygotowany przewodnik głosowy i plan dotykowy ogrodu. Grupy, które chcą wiedzieć więcej mogą poznawać las i przyrodę podczas kilkudniowych "zielonych szkół".
Przy wejściu wisi wypukły plan całego terenu, więc osoba niewidoma może swobodnie, samodzielnie się poruszać.  A wśród wielu atrakcji czekających w „Leśnej przygodzie” znajduje się gra terenowa „Zabawa z Leszczynkiem”. W tej grze uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące ochrony środowiska, roślin, zwierząt leśnych. Za dobre odpowiedzi otrzymują leszczynowe orzeszki i uzyskują wiele dodatkowych informacji związanych z poruszanymi zagadnieniami.
Ogród jest podzielony na 6 stanowisk tematycznych. Jednym z nich jest dendrologiczne, na którym dzieci mogą dotykać kory i liści różnych drzew; tam też uczą się ich nazw. W części poświęconej ochronie środowiska zebrano między innymi informacje dotyczące szkód wyrządzanych w lasach przez człowieka. Można tam też przeczytać, ile czasu potrzebują niektóre substancje, aby ulec degradacji (papier, plastik itd.). Specyficznie zaaranżowana jest tam także przestrzeń – na gałęziach drzewa wiszą różne śmieci, których nie można pozostawiać w lesie.
Jest też stanowisko poświęcone łowiectwu, gdzie można posmakować słonej lizawki, wspiąć się na ambonę lub wejść do paśnika i poczuć się jak prawdziwy myśliwy.
Jednak największą radość sprawia zwykle dzieciom chodzenie po „ścieżce zmysłów”. Chodzi się oczywiście na bosaka, a pod stopami ma się wówczas m.in.: szyszki, kasztany, żołędzie, piasek, trociny czy kamienie. To dobre ćwiczenie dla stóp oraz dużo śmiechu i zabawy.
Na terenie ogrodu znajduje się także sala dydaktyczna. Dzięki Danucie Tomaszewskiej – plastyczce pracującej w nadleśnictwie, wygląda ona jak prawdziwy, mały las. Na gałęziach drzew siedzą wypchane ptaki, pod nimi stoją różne zwierzęta: wiewiórka, sarna, wydra i wiele innych. W kącie sali stoi leśniczy w kompletnym umundurowaniu.

Zwiedzanie ogrodu integracyjnego jest bezpłatne. Mogą tam przychodzić indywidualni turyści oraz zorganizowane grupy np. dzieci na lekcjach przyrody. 

Ogród powstał w ramach projektu realizowanego od 2008 roku, który kosztował około 480 tys. zł, z czego około 70% pokryto ze środków unijnych. Część pieniędzy ofiarowały władze gminy i powiatu. Za stworzenie „Leśnej przygody” Honorata Ogonowska-Chrobrowska otrzymała nagrodę im. Adama Loreta (nagroda przyznawana od 2000 roku osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju i promocji Lasów Państwowych).

Informacje praktyczne

Nadleśnictwo Sieraków przyjmuje zorganizowane grupy w celu przeprowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej. Grupy te przyjmowane są w godzinach pracy Nadleśnictwa tj. od poniedziałku do piatku od 7.00 do 15.00. Liczebność takiej grupy nie może przekraczać 40 osób, przy czym preferowane są grupy małe 20 – 25 osób. Grupy są przyjmowane po skontaktowaniu się z Nadleśnictwem telefonicznie, uzgodnieniu terminu i po ponownym potwierdzeniu chęci udziału w lekcji poprzez przesłanie pisma (fax lub mail lub list) z prośbą o udział w takiej lekcji, z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

źródło: http://www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię