Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

Fot. Celowy Związek Gmin CZG-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To właśnie ciągła edukacja ekologiczna prowadzona przez Związek od 1997 roku, wprowadzająca różnorakie formy działań z dziećmi i dorosłymi poprzez ulotki, foldery, wydawnictwa książkowe, szkolenia, festyny, imprezy targowe, wystawiennicze, akcje edukacyjno-konkursowe ?Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole?, ?Eko Lekcje?, przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, stworzenia nawyków i potrzeb segregacji odpadów ?u źródła?, a co za tym idzie również odzysku surowców wtórnych.

Celowy Związek Gmin CZG-12
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin

Edukację ekologiczną na terenie gmin członkowskich Związku prowadzimy poprzez coroczne, systematyczne działania jakimi są:
1. Akcja edukacyjno-konkursowa ?Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole?
Rokrocznie dla placówek z terenu Związku prowadzony jest konkurs ekologiczny pt ?Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole?, z którym organizatorzy docierają zarówno do przedszkolaków, jak i młodzieży szkół podstawowych i średnich. W ostatniej edycji konkursu udział wzięło ok. 60 placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Placówki zebrały łącznie: 86 562 kg makulatury, 9 077 kg butelek plastikowych PET i 3 542 kg baterii. Obecnie trwa jubileuszowa, XV edycja konkursu, w której mamy nadzieję udział placówek oświatowych i odzysk surowców będzie większy w porównaniu z latami poprzednimi. Z okazji jubileuszu Związku (15-lecia działalności Celowego Związku Gmin CZG-12) ogłoszony został konkurs na Eko Szkołę.

Konkurs Eko Szkoła polega na przeprowadzeniu działań związanych z selektywną zbiórka odpadów. W poszczególnych miesiącach należy przeprowadzić działania związane z selektywną zbiórką odpadów ? zgodnie z zawartym w regulaminie harmonogramem i tematami przypisanymi do poszczególnych miesięcy. Ocenie będą podlegały przesłane sprawozdania z przeprowadzonych działań, dodatkowo uczestnicząc w akcji ?Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole? można uzyskać punkty prowadząc selektywną zbiórkę makulatury, butelek PET oraz baterii. Regulamin można pobrać ze strony Związku (www.czg12.pl/Edukacja/Konkurs Eko Szkoła)
Nagrodą główną w konkursie o tytuł Eko Szkoły jest nagroda finansowa w wysokości 5000,00 zł oraz przewidywane są 3 wyróżnienia p 1000,00 zł.
W akcji edukacyjno-konkursowej ?Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole? zbierając surowce wtórne przewidywana odpłatność wynosi 0,05 zł za 1 kg gazet, 0,05 zł za 1 kg kartonu i 0,08 zł za 1 kg butelek plastikowych PET. Zbiórka baterii w placówkach prowadzona jest we współpracy z Organizacją odzysku REBA S.A. Placówki uczestnicząc w Programie Szkolnym REBA za zebrane baterie otrzymują atrakcyjne nagrody ? 1 kg baterii = 1 punkt.

Podziękowaniem dla placówek za udział w akcji ?Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole? jest festyn z darmowym posiłkiem i atrakcjami (fot.)

Obok akcji i konkursów bardzo ważnym elementem działań CZG-12 jest bezpośredni kontakt z dziećmi i nauczycielami. Corocznie prowadzone w Zakładzie prowadzone są spotkania pod nazwą Eko-lekcje. Spotkania mają charakter warsztatów (dla młodszych dzieci) lub prezentacji (dla starszych), w których głównym celem jest uwrażliwienie na problem zaśmiecania najbliższego środowiska i uświadomienie zagrożeń jakie niosą ze sobą rosnące góry śmieci. Ponieważ spotkania mają miejsce na terenie Zakładu, nieodłącznym elementem jest oprowadzenie po instalacjach znajdujących się na terenie Zakładu oraz zobaczenie składowiska odpadów komunalnych. Eko-lekcje są bezpłatne ? zainteresowane placówki pokrywają jedynie koszt transportu do Zakładu. Spotkanie dla jednej grupy (max. 35 osób) trwa ok. 1 godziny zegarowej. Na Eko-lekcje mogą przyjeżdżać wszystkie zainteresowane placówki, również spoza terenu Związku.

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Wojciechowska, referent ds. edukacji ekologicznej Celowego Związku Gmin CZG-12
tel. 95 755 93 71/72, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię