Stowarzyszenie?EKO-EDUKACJA? oraz Stowarzyszenie Ekologiczne ?EKO-UNIA? z Wrocławia zapraszają na jednodniowe, nieodpłatne szkolenia dla nauczycieli organizowane na terenie całej Polski, w ramach ogólnopolskiego projektu pn. ?Mniej odpadów? ? TAK!?.

Główne tematy zajęć:
– Cele i działania w projekcie „Mniej odpadów? – TAK!”;
– Propozycje zajęć lekcyjnych na temat odpadów;
– Propozycje zajęć lekcyjnych na temat obszarów NATURA 2000;
– Propozycje zajęć lekcyjnych na temat konsumpcji zrównoważonej;
– Propozycje zajęć lekcyjnych z zakresu zmian klimatu i odnawialnych źródeł energii.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mogą otrzymać nieodpłatnie:
– podręcznik szkoleniowy "Mniej odpadów? – TAK!" z konspektami zajęć dla nauczycieli szkół różnego typu;
– film animowany o tematyce promującej zasady zrównoważonego rozwoju;
– plansze edukacyjne na temat gospodarki odpadami.

Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach 11 i 14 grudnia 2009 r. we Wrocławiu. Zgłoszenia na szkolenia należy przesyłać do dnia 7 grudnia 2009 r.

Stowarzyszenie Eko-Edukacja jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju nauki i edukacji ekologicznej w Polsce. Stowarzyszanie tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje szkolenia, seminaria, konkursy i inne przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując prozdrowotny styl życia. Projekt pn. MNIEJ ODPADÓW/ – TAK! realizowany jest w okresie od 15.05.2009 do 31.12.2010 w ramach FIO 2009 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO-UNIA.

Źródło: http://eko-edukacja.org.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię