Z czym do Kopenhagi jadą Polscy negocjatorzy? Jakie szanse ma porozumienie w Kopenhadze? Jakim rezultatem kończy się rok Prezydencji COP 14 ministra Nowickiego? Minister Maciej Nowicki o polskiej polityce klimatycznej, międzynarodowym zaangażowaniu negocjacyjnym oraz krajowych działaniach edukacyjnych w sprawie klimatu.

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej będzie prezentować na forum Konwencji Klimatycznej uzgodnione uprzednio przez wszystkie państwa członkowskie stanowisko Wspólnoty. Priorytetem Unii Europejskiej na Konferencję w Kopenhadze jest zawarcie prawnie wiążącego porozumienia, opartego na kluczowych elementach architektury Protokołu z Kioto, obejmującego zarówno kolejny okres zobowiązań do redukcji po roku 2012, jak również działania na rzecz redukcji emisji przez najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się, kwestie finansowania działań adaptacyjnych i mitygacyjnych w krajach rozwijających się oraz rozwój i transfer technologii przyjaznych klimatowi.

Głównym celem nowego porozumienia jest ograniczenie globalnego wzrostu emisji do maksymalnie 2 st. Celsjusza  oraz określenie działań adaptacyjnych do już zachodzących zmian klimatu, zwłaszcza w krajach najbardziej tymi zmianami dotkniętych. – Jestem przekonany, że w Kopenhadze możemy się spodziewać globalnego politycznego porozumienia w sprawie zmian klimatu, zawierającego konkrety – pokreślił minister Maciej Nowicki.

Minister Nowicki jako Prezydent COP 14 (funkcja, którą sprawuje od czasu, kiedy Polska w grudniu 2008 r. zorganizowała poprzedni szczyt klimatyczny – COP 14 w Poznaniu) otworzy Konferencję klimatyczną w Kopenhadze. Podsumowując rok swojej prezydencji wskazał na międzynarodową aktywność dyplomatyczną, m.in. przewodniczenie Biuru Konwencji klimatycznej, dziesiątki spotkań z kluczowymi dla procesu postaciami. W ramach wsparcia negocjacji z inicjatywy ministra Nowickiego na forum Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku zorganizowane zostało w maju br. nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa, natury, rozwoju
i leśnictwa. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa żywnościowego oraz zagospodarowania przestrzennego i zalesiania w odniesieniu do adaptacji do zmian klimatu.

Spotkanie odbyło się w czasie spotkania Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSD) i stanowiło próbę pogłębienia powyższej tematyki, a jednocześnie zaangażowania po raz pierwszy szerszego grona osób decyzyjnych w tych obszarach – ministrówrolnictwa – w globalny proces wypracowywania nowego porozumienia w Kopenhadze.

Jedną z najważniejszych krajowych inicjatyw Prezydencji COP 14 jest innowacyjny projekt pt. Akcelerator Zielonych Technologii (AZT), którego celem jest identyfikacja potencjału Polski w obszarze technologii środowiskowych w zakresie zmian klimatu i ich promocja zagraniczna oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Realizując projekt AZT Ministerstwo Środowiska daje impuls dla szybszego rozwoju prośrodowiskowych technologii w Polsce. Zgłoszenia technologii przyjmowane są do 11 stycznia
2009 r. na www.greenevo.gov.pl.

W ramach działań krajowych Prezydencja COP 14 realizowała także działania edukacyjne i promocyjne, kontynuując działanie platformy współpracy Ministerstwa z instytucjami, organizacjami , mediami w zakresie klimatu: Partnerstwa dla Klimatu czy realizując drugą odsłonę kampanii społecznej „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy”. W 3 spotach telewizyjnych polskie gwiazdy: Edyta Górniak, Szymon Majewski oraz Otylia Jędrzejczak przekonują Polaków jak przez prostą zmianę codziennych nawyków zmienia się klimat na lepszy: zakręcając wodę, zmniejszając temperaturę, wyłączając sprzęty z trybu czuwania. Gwiazdy biorą udział w kampanii non profit. W ramach kampanii Ministerstwo Środowiska inicjuje także akcję społecznościową „Klimatolubni” – www.klimatolubni.pl oraz akcje wygaszania budynków
planowane na styczeń.

Poprzedzając wyjazd ministra Nowickiego na otwarcie Konferencji w Kopenhadze, RegionalneCentrum Ekologiczne w ramach projektu edukacyjnego „Kioto w domu” oraz dzieci biorące udział w akcji, złożyły na ręce ministra swoje klimatyczne deklaracje. 11 tys. młodych ludzi zobowiązało się w nich do pokazania światu, że chronią klimat. W jaki sposób? Na przykład wyłączając „stand-by”, obniżając temperaturę w pokojach do 18°C czy odsłaniając kaloryfery, żeby nie były zasłonięte meblami i zasłonami. Akcja towarzyszy projektowi, który wspiera edukację ekologiczną w szkołach w zakresie zmian klimatycznych.

Sekcja dotycząca zmian klimatu na ww.mos.gov.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię