2 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Klęczkowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy W-MODN w Olsztynie. Ich celem było poznanie walorów dydaktycznych ogrodu szkolnego.

Warsztaty były także okazją do poznania projektów, które realizowane są w szkole, np.: „Z małej szkoły w wielki świat”, „Program Szkoły dla Ekorozwoju” – w ramach którego placówka zdobyła międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga. Uczestnicy zapoznani zostali również z projektem „Klimat dla dzieci”, w ramach którego otrzymali materiały dydaktyczne „Notatnik przyrodniczy”, „Globalne ocieplenie – nauka działania”. Już w drodze do Klęczkowa odwiedzili jeden z dowodów świadczących, że klimat się zmieniał – był to duży głaz narzutowy (pomnik przyrody) koło Rychnowa. A w drodze powrotnej były to głazy w Grunwaldzie. Głazy narzutowe są charakterystycznym elementem krajobrazu polodowcowego Warmii i Mazur.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz zaangażowaniu pracowników Szkoły Podstawowej w Klęczkowie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się ogród dydaktyczny, w którym odbywało się większość zajęć. Uczestnicy poznali w nim różnorodność roślin i skał.  „Budowę ogrodu rozpoczęliśmy w 2006 r. Najpierw przy współpracy z Nadleśnictwem Lidzbark posadziliśmy ok. 900 sadzonek młodych drzewek różnych gatunków. Były to lipy, dęby bezszypułkowe, graby, brzozy, klony, świerki, modrzewie, olsze.

W 2007 r. przy pomocy Urzędu Gminy Działdowo i licznych lokalnych przyjaciół-sponsorów wybudowaliśmy stanowiska dla drzew i krzewów ozdobnych, ogródek kwiatowy, stanowiska roślin chronionych oraz ziół. Budowanie ogrodu odbywało się wspólnymi siłami uczniów, rodziców, wszystkich pracowników szkoły. Celem jest pozyskiwanie takich gatunków drzew, krzewów i kwiatów, które są niezbędne do realizacji wielu tematów lekcyjnych z przyrody, edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W roku szkolnym 2010/2011 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej wybudowaliśmy piękne lapidarium geologiczne, którego celem jest poznawanie przez uczniów bogatego świata przyrody nieożywionej. Zgromadzono w nim okazy skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Nasz ogród jest miejscem, w którym odbywa się wiele lekcji w „żywej pracowni”. Rodzice naszych uczniów wyłożyli z pozyskanych kamiennych płyt 30m2 podłogi, jako przygotowanie do altany, w której uczniowie mogliby na chwilę przysiąść, uzupełnić karty pracy.

W ogrodzie rośnie już około 90 różnych gatunków roślin. Są wśród nich rośliny typowe dla naszego regionu, a także wiele gatunków roślin chronionych, takich jak: cis pospolity, kosodrzewina, bluszcz pospolity, parzydło leśne, pierwiosnki, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wiciokrzew, barwinek, cyprysik groszkowy. Mamy też kilka brylantów dendrologicznych, takich jak: miłorząb japoński, tulipanowiec amerykański, kilka odmian rododendronów i azalii, indygowiec. Rosną też: śliwa ozdobna, jabłoń ozdobna, jodła koreańska, jodła kalifornijska, dereń biały, magnolie, forsycje, ostrokrzewy.
Wiele gatunków drzew i krzewów jest oznaczonych tabliczkami, na których są umieszczone rodzaj, gatunek i krótki opis rośliny. W naszej „żywej” pracowni uczniowie dotykają, wąchają i obserwują rozwój roślin w różnych porach roku.

W ramach Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt" otrzymaliśmy nasiona polskich roślin łąkowych, które posłużyły do założenia ogródka kwietnego. Łąka kwietna zwiększyła i wzbogaciła bazę pokarmową dla lokalnie występujących owadów oraz ptaków, które żywią się nasionami roślin zielnych. Działania te przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności.

Szkolne arboretum stało się integralną częścią pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Wiedza o zjawiskach przyrody ożywionej i nieożywionej przekazywana w formie zajęć praktycznych i przeżywania wprowadza uczniów w rolę badaczy, odkrywców i umożliwia im samodzielne dochodzenie do wiedzy. Nasz ogród odwiedzają uczniowie okolicznych szkół i zaprzyjaźnionego przedszkola  w Działdowie.

Dzisiaj ogród jest chlubą naszej szkoły. Jest to jedyny tak duży ogród szkolny w naszej gminie i powiecie” – relacjonuje Grażyna Lauterbach dyrektor Szkoły Podstawowej
w Klęczkowie.

Autorka: Alicja Szarzyńska

 

Grupa nauczycieli przy głazie w Rychnowie / Fot. Alicja Szarzyńska

Dużym zainteresowaniem cieszył się ogród dydaktyczny, w którym odbywało się większość zajęć. / Fot. Alicja Szarzyńska

W ogrodzie rośnie już około 90 różnych gatunków roślin. / Fot. Alicja Szarzyńska

Szkolne arboretum stało się integralną częścią pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. / Fot. Alicja Szarzyńska

Ogród odwiedzają uczniowie okolicznych szkół i zaprzyjaźnionego przedszkola w Działdowie. / Fot. Alicja Szarzyńska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię