W ubiegły piątek przewodniczący Walnego Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego ? Gospodarka Odpadami ? Józef Karpiński wręczył nagrody młodym laureatom tegorocznej edycji konkursu ?Czarne Punkty Na Zielonej Mapie?.

Konkurs, organizowany od trzech lat przez MZM-GO, polega na zlokalizowaniu przez szkolne grupy miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w najbliższej okolicy oraz sporządzeniu mapy z zaznaczeniem tych punktów. Nagradzana jest pomysłowość, staranność, a także artystyczna kreatywność przy sporządzaniu map. Fotografie prac nadesłanych na konkurs są przekazywane później odpowiednim jednostkom samorządu w celu likwidacji zlokalizowanych przez dzieci nielegalnych składowisk odpadów.
         
Głównym celem naszego konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego i częściowo gołdapskiego oraz kętrzyńskiego na zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikające z nieodpowiedzialnych zachowań dorosłych, dewastujących cenne dziedzictwo naturalne, poprzez nielegalne wyrzucanie odpadów i wylewanie szamba w nieprzeznaczonych do tego miejscach –  mówi przewodniczący Józef Karpiński. – Łączy się to z kształtowaniem wśród młodego pokolenia proekologicznych zachowań i nawyków, będących niezwykle pożądanym elementem świadomości nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Jesień Leśnych Ludzi”, nawiązującym do popularnej książki dla dzieci i młodzieży – „Lato leśnych ludzi”, autorstwa wybitnej polskiej pisarki – Marii Rodziewiczówny (1863 – 1944). Książka ta, opisująca wakacje grupy dzieci w puszczańskich ostępach, niesie przesłanie o pięknie oraz sile natury i jej ozdrowieńczym wpływie na człowieka, który powinien z nią harmonijnie współżyć. Nauczyciele i opiekunowie grup, biorących udział w konkursie, zapoznali swoich podopiecznych z książką i jej ważnym przesłaniem.

Nadesłane w tym roku prace prezentowały bardzo wysoki poziom i jury po długich dyskusjach postanowiło w kategorii szkół podstawowych przyznać ex aequo trzy nagrody pierwsze. Zwycięzcami została grupa „Ekotropy” ze Szkoły Podstawowej w Rydzewie wspólnie z „Poszukiwaczami” ze Szkoły Podstawowej im. Prof. St. Srokowskiego w Srokowie i „Sprzątaczami-Wymiataczami” ze Szkoły Podstawowej w Żabinie. Drugie miejsce zajęła grupa „Punkcik 5” ze Szkoły Podstawowej w Staświnach, a trzecie znów ex aequo: Koło Przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Jeżach i „Mali Poszukiwacze” ze Szkoły Podstawowej w Jegławkach. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwszą nagrodę uzyskali równorzędnie „Zieloni” z Gimnazjum Nr 1 w Srokowie i „Tuptusie” z Publicznego Gimnazjum w Rynie. Drugie miejsce zajęła grupa „Zielone Trampki” z Publicznego Gimnazjum w Rynie, a trzecie – „Młode Wilki”, również z Rynu. Jury postanowiło nagrodzić wyróżnieniami prace dzieci z grupy „Budryski” ze Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Budrach oraz grup „Punkcik 0”, „Punkcik 2” i „Punkcik 4” ze Szkoły Podstawowej w Staświnach. Nagrody specjalne dla najliczniej reprezentowanych szkół przyznano Szkole Podstawowej w Staświnach i Publicznemu Gimnazjum w Rynie.

Pierwszą nagrodą tegorocznej edycji konkursu był rejs statkiem „białej floty” po Łabędzim Szlaku i jeziorze Kisajno. Była to szczególna atrakcja dla dzieci ze Srokowa i Żabina – miejscowości nieco oddalonych od szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
 

Nagrodzona pierwszym miejscem praca dzieci ze Srokowa. / Fot. ZUOK Spytkowo

Nagrodzona pierwszym miejscem praca dzieci ze Srokowa. / Fot. ZUOK Spytkowo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię