Zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu to cele rokrocznie organizowanego Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Europejskie miasta zainteresowane rzeczywistymi zmianami w zakresie mobilności i rozwoju transportu publicznego na ich terenie wciąż mogą się zgłaszać do udziału w Europejskim Tygodniu Mobilności 2013. Tegoroczne hasło to „Clean air – it’s your move!”. Europejski Tydzień Mobilności potrwa od 16 do 22 września 2013.

Powietrze wolne od zanieczyszczeń prowadzi do dłuższego średnio o osiem miesięcy życia i zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Obok ludzkiego zdrowia chodzi tutaj także o całe środowisko – zanieczyszczenie powietrza prowadzi w wyniku zakwaszenie do utraty różnorodności biologicznej, zubożenie warstwy ozonowej i zmiany klimatu.

Tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności ma za zadanie pokazać, że obywatele mogą wpłynąć na jakość powietrza poprzez ekologiczną mobilność. Jest to przypomnienie, że wszyscy mamy do odegrania w tym swoją rolę i nawet tak małe zmiany, jak dojazd do pracy rowerem zamiast jeżdżenia samochodem może poprawić jakość naszego życia.

Ta europejska inicjatywa rozpoczęta w 2002 r. ma przyczynić się do zwiększenia świadomości władz, ale również mieszkańców. Miasta zgłaszają chęć udziału w programie, po czym przedstawiają własną strategię, która ma zachęcić mieszkańców do tworzenia przyjaznego środowiska miejskiego. Co roku jedno z miast uzyskuje wsparcie od Komisji Europejskiej w celu dalszej realizacji programu. Pomoc ta ma zapewnić kontynuację działań, które miasto rozpoczęło w trakcie trwania kampanii.

Rok temu w akcji udział wzięło 2158 miast z 39 krajów, w tym 89 z Polski. Uczestniczyły w niej także państwa spoza Unii Europejskiej, m.in. Brazylia, Kanada, Japonia, Norwegia oraz Tajwan.

Do tej pory (stan na 18.08) zarejestrowały się 392 miasta, w tym dziewięć z Polski.

Każde zarejestrowane miasto będzie widoczne na internetowej mapie Europejskiego Tygodnia Mobilności. Aby się zakwalifikować, należy przedstawić kartę uczestnictwa sporządzoną w porozumieniu z krajowym partnerem Tygodnia Mobilność.

Podpisując kartę, miasta zobowiązują się do trzech kroków:

  •     zorganizowania Tygodnia Mobilności pod tegorocznym hasłem `Czyste powietrze – to twój ruch!` (Clean air – it’s your move!).
  •     wdrożyć co najmniej jeden, nowy stały element transportu publicznego, którego celem jest zmniejszenie wykorzystywania prywatnych samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska środków transportu;
  •     wydzielenie w ramach Tygodnia Mobilności przynajmniej jednego obszaru wyłączonego z ruchu samochodowego.

W kampanię mogą zaangażować się nie tylko miasta i miejscowości, ale także niekomercyjne organizacje działające na poziomie unijnym/międzynarodowym (w przynajmniej dwóch krajach UE).

Akcja, jak co roku rozpoczyna się 16 września. Kulminacją obchodów jest Europejski Dzień Bez Samochodu obchodzony 22 września. Tego dnia w całej Europie centra wielu miast zamykane są dla ruchu samochodowego. Jest to doskonała okazja do promowania zrównoważonej mobilności obywateli obejmująca nie tylko promocję transportu publicznego, ale także bardziej zrównoważoną i skuteczną kulturę mobilności.

ETM poprzez wsparcie rozwoju strefy ruchu pieszego, infrastruktury rowerowej i poprawę transportu publicznego staje się platformą porozumienia między lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi, grupami społecznymi oraz zrzeszeniami. Punktem wyjścia jest współpraca, która umożliwia wypracowanie wspólnych ram kształtowania efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju.

Zobacz, co się będzie działo w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności: www.mobilityweek.eu.
Materiały na temat  Europejskiego Tygodnia Mobilności 2013 (tylko w języku angielskim)

Źródło: www.miejskajazda.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię