Ankieta badała m.in. stosunek do selektywnej zbiórki odpadów.

Ministerstwo Środowiska prowadzi cykliczne badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków realizowanych w ramach nowego wieloletniego programu badawczego.

Program został zainicjowany w 2011 r. pogłębionym badaniem (badanie eksploracyjne). Następne pomiary (badania trackingowe) planowane są  do realizacji corocznie, co umożliwić ma śledzenie dynamiki i programowanie działań, nie tylko w zakresie edukacji ekologicznej (projekty ekologiczne, w tym ogólnopolskie kampanie społeczne), w oparciu o uzyskane dane.

Pomiaru dokonywany jest pod koniec każdego roku na próbie około 1000 dorosłych Polaków.  Badana jest świadomość ekologiczna i zachowania ekologiczne Polaków w następujących obszarach:

  •     Gospodarka odpadami
  •     Zmiany klimatu
  •     Ochrona środowiska
  •     Racjonalne wykorzystanie energii
  •     Zachowania konsumenckie
  •     Stosunek do ekologii
     

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię