Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii zaprasza na spacery przyrodnicze z Marcinem Wilgą.

Obie wycieczki zaplanowano tak, aby w ciągu 2-2,5 godz. można było zwiedzić dwie sąsiednie polodowcowe doliny erozyjne: Samborowo (wycieczka 19 lipca) oraz Dolinę Zieloną (16 sierpnia). Spotkanie uczestników o godz. 16.00 obok meczetu przy ul. Abrahama w Oliwie. Miejsce to jest oddalone o ok. 500 m od przystanku tramwajowego Abrahama.

W dolinie Samborowo utworzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną. Zaplanowana trasa częściowo pokrywa się z tą ścieżką. W trakcie wędrówki uczestnicy będą mogli zapoznać się z historią geologiczną doliny oraz ze światem przyrody: florą, fauną (głównie owadami) oraz grzybami. Atrakcją są stare dęby – pomniki przyrody, z których kilka przewróciło się. Na trasie znajduje się polodowcowe wytopisko, zajęte obecnie przez torfowisko. Zostanie zwrócona uwaga na różne gatunki drzew oraz na leśne zbiorowiska, które one tworzą.

Podobny program przewidziano podczas zwiedzania Doliny Zielonej. Koniec tej wycieczki znajduje się w Starej Oliwie, stąd poruszony zostanie problem wpływu miasta na przyrodę Lasów Oliwskich. Trasa wycieczki obejmie także fragment Szwedzkiej Grobli – historycznego traktu łączącego Oliwę ze Złotą Karczmą.
Opis bardziej szczegółowy fragmentów trasy można znaleźć w książce pt. „Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska”.

Serdecznie zapraszamy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię