WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał z Nadleśnictwem Bytnica umowę o dofinansowaniu modernizacji ścieżki przyrodniczo-leśnej „Gryżyńskie Uroczyska”.

Gryżyńskie Uroczyska charakteryzują się bogactwem przyrodniczym oraz urozmaiconą rzeźbą terenu. Odnowiona ścieżka, długości 8,11 km, biegnąca przez teren Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, służyć będzie turystyce pieszej, rowerowej i wodnej, a nawet narciarskiej. 

W ramach działań gospodarczych Nadleśnictwa już w roku 2012 udrożniono fragmenty ścieżki, usuwając stare, zniszczone elementy infrastruktury, a teren zadrzewiono podsadzeniami produkcyjnymi. I etap modernizacji, dotowany przez Fundusz kwotą 149.487 zł, przewiduje budowę w 2013 r. elementów małej architektury tj.; parkingu, witaczy, mostków i kładki, ogrodzenia, poręczy i barierek, zamontowania tablic edukacyjnych, wiaty na końcu trasy, zadaszenia, ustawienia ławostołów i ławek, koszy na śmieci, kierunkowskazów.
 
Modernizacja obejmie 11,12 km utworzonej w 1997 roku ścieżki, z czego 3,02 km zostanie zlikwidowane, 5,58 km – będzie poddane przebudowie, a 2,53 km – wytyczone od nowa. Otwarcie zmodernizowanej ścieżki przewidziano na początek listopada 2013 roku. Zadanie stanowi część wieloletniego przedsięwzięcia zakładającego w przyszłości m.in. dostosowanie ścieżki dla osób niepełnosprawnych oraz budowę mostu nad wąwozami. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię