Od kilku lat ekologia jest stale obecne na harcerskich obozach, zwłaszcza tych organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP, przy której ponad dwa lata temu, powołano Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Jego funkcjonowanie, od początku powstania, wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 W ciągu całego roku w zastępach i drużynach harcerskich działających w woj. śląskim odbywają się konkursy plastyczne, olimpiady wiedzy przyrodniczej, warsztaty na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska, harcerski festiwal piosenki ekologicznej, a także rozgrywane są turnieje umiejętności promujące i utrwalające zachowania proekologiczne w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody. Dzieci i młodzież ze Śląskiej Chorągwi ZHP znana jest także z uczestnictwa w proekologicznych przedsięwzięciach takich jak: „Sprzątanie Świata”, „Czyste Tatry”, „Na zielonej Ścieżce” czy „Program Starszego Ekologa”.

 
W trakcie obozów letnich harcerze poszukują terenów zagrożonych ekologicznie, uczą się segregacji odpadów, składowania w workach oraz sposobów minimalizowania i utylizacji śmieci, a także bezpiecznego przebywania w lesie oraz umiejętnego zachowania w otoczeniu przyrody.
 
Dzięki temu – jak mówi hm. Andrzej Lichota – komendant Śląskiej Chorągwi ZHP – "uczymy szacunku do przyrody i jej piękna, a harcerze stają się pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska".
 
– Realizowany w ich trakcie ciekawy i praktyczny program edukacji ekologicznej wdrażający młodym ludziom prośrodowiskowe codzienne nawyki jest najlepszym dowodem, że środki Funduszu wydawane na profilaktykę zdrowotną i edukację ekologiczną są pożytecznie i konkretnie wykorzystywane – mówiła zwiedzając obozy prezes Gabriela Lenartowicz.
 
Chorągiew Śląska ZHP organizując co roku letnie obozy z ekologicznym programem, w których uczestniczy ok.2 tysięcy dzieci, jest w promowaniu i utrwalaniu proekologicznych zachowań, sprawdzonym ale nie jedynym partnerem Funduszu.
 
Tylko w tym roku WFOŚiGW przeznaczył na ten cel blisko półtora miliona złotych dofinansowując 15 organizacji zajmujących się profilaktyką zdrowotną dzieci, w tym: ZHP, Akcje Katolickie, PCK, Katolickie Ogniska Wychowawcze czy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 
Tego lata z dofinansowania Funduszu korzysta ponad 7,5 tys. dzieci wyjeżdżających zarówno na tereny czyste ekologicznie w województwie śląskim jak Wisła, Węgierska Górka, Wapiennica, Poraj, Pająk czy Jeleśnia, jak i do ośrodków w województwach zachodnio – i pomorskim (Kołobrzeg, Jastrzębia Góra), warmińsko – mazurskim (Doba) czy małopolskim (Zakopane, Kamienica). 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię