Kolejna, już dwunasta edycja kursu „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” potrwa od 5 do 26 lipca br. w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Mogilanach koło Krakowa. Weźmie w niej udział międzynarodowa, interdyscyplinarna grupa studentów, działaczy NGO i naukowców z państw europejskich oraz USA. Zgłoszenia przyjmowano do 31 maja, a proces rekrutacji do XII edycji zakończył się 10 czerwca.

Kurs „Challenges of sustainable development – Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce” skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych.
Udział w kursie jest wspaniałą okazją do zdobycia praktycznego doświadczenia w realizacji projektów społeczno-ekologicznych oraz rozwiązywaniu problemów środowiskowych. To również szansa nawiązania współpracy w środowisku międzynarodowym.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w kursie wpływały do ostatniej chwili 31 maja 2009 roku. Część zgłoszeń wpłynęła nawet kilkanaście minut po północy, zgłoszenia te Komisja rekrutacyjna postanowiła traktować równorzędnie z dokumentami otrzymanymi w terminie. Jednak kilka osób zgłosiło chęć uczestnictwa dopiero w pierwszych dniach czerwca. Osoby te zostały umieszczone na liście chętnych do udziału w kursie, jednak za każdy dzień zwłoki będą im odejmowane punkty składające się na ostateczną ocenę. W sumie do 6 czerwca 2009 organizatorzy otrzymaliśmy 48 aplikacji od uczestników z Polski oraz 29 aplikacji od uczestników

Program "Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju" jest główną inicjatywą edukacyjną Fundacji Sendzimira. Celami projektu są:

  • praktyczna realizacja zrównoważonego rozwoju w Polsce poprzez wspieranie i możliwienie wprowadzenia jego zasad do praktyki polskich firm, przedsiębiorstw, a także instytucji publicznych i samorządów lokalnych, w tym wypracowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie skutecznych zastosowań zrównoważonego rozwoju oraz ich popularyzacja wśród kadr kierowniczych oraz obecnych i przyszłych pracowników.
  • kontynuacja zainicjowanego w naszym kraju procesu tworzenia środowiska specjalistów-praktyków zrównoważonego rozwoju, osób o wiedzy i doświadczeniu umożliwiającym wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce firm i innych instytucji; potrafiących zaplanować tego typu projekty, zorganizować zespół do ich realizacji i monitorować efekty.
  • opracowywanie i testowanie narzędzi i aplikacji zrównoważonego rozwoju w praktyce polskich firm i instytucji, w tym również przenoszenie na polski grunt dobrych rozwiązań i przykładów z Europy oraz ze świata w tym zakresie, dostosowywanie ich do warunków polskich i wypracowywanie własnych rozwiązań na tej bazie, a także ich upowszechnianie i wspieranie ich wprowadzania do praktyki polskich instytucji.

Dla realizacji postawionych celów w najbliższych latach przewiduje się organizowanie i prowadzenie następujących działań:

  • Rokrocznej, trzytygodniowej intensywnej szkoły letniej "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce", w której uczestniczyć będzie międzynarodowa, interdyscyplinarna grupa studentów;
  • Wydanie przekrojowej publikacji `Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce`, która będzie doskonałym źródłem wiedzy dla osób nie uczestniczących w szkole letniej – będzie mogła być wykorzystywana do samokształcenia jak również przez nauczycieli i wykładowców w formalnej edukacji;
  • Cykliczne wydawnictwo ‘Zastosowania zrównoważonego rozwoju w Polsce` przedstawiające praktyczne zastosowania zrównoważonego rozwoju w Polsce, w którym zostaną opisane wyniki i osiągnięcia praktycznych projektów realizowanych w trakcie szkoły oraz dobre przykłady z Europy i ze świata;
  • Stworzenie serii internetowych gier edukacyjnych "Mikroświaty Zrównoważonego Rozwoju", które będą udostępnione do publicznego użytku on-line;
  • Stworzenie portalu internetowego www.challengeSD.eu, o charakterze edukacyjno-społeczościowym;
  • Rokroczny Konkurs Małych Grantów, umożliwiający realizację wartościowych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce; 
  • Seria warsztatów w społecznościach lokalnych gminy Zawoja i Karpacz, z udziałem przedstawicieli tych społeczności oraz studentów, które maja prowadzić do partycypacyjnego wypracowania rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na tych obszarach.

Źródło: www.sendzimir.org.pl

W kursie weźmie udział międzynarodowa, interdyscyplinarna grupa studentów, działaczy NGO i naukowców z państw europejskich oraz USA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię