Jesień w pełni. Widać to po zmieniającej się przyrodzie, różnobarwnych liściach na drzewach, mgłach unoszących się nad Notecią oraz snujących się nad dachami domów dymach. Te ostatnie nie muszą być jednak elementem jesiennego krajobrazu. Wystarczy ? odpowiedzialne ogrzewanie.

W sezonie jesienno-zimowym w domowych piecach nierzadko spalany jest węgiel złej jakości (zapopielony i zasiarczony), a także odpady. Zdarza się, że mieszkańcy wrzucają do swoich kotłów butelki plastikowe, kartony po mleku czy nawet pocięte opony. Czynnikiem niesprzyjającym są także niedrożne, zaniedbane przewody kominowe oraz zły stan techniczny instalacji kotłowych centralnego ogrzewania. Wszystko to powoduje występowanie  zjawiska niskiej emisji.

Emisja z niskich kominów

Niska emisja to emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza niskimi kominami (o wysokości do 40 m). Powstaje ona nie tylko w indywidualnych paleniskach domowych, ale także lokalnych kotłowniach oraz w transporcie samochodowym.Emitowane w ten sposób zanieczyszczenia, tj. pyły zawieszone (PM 2,5 oraz PM 10), dwutlenek siarki ,tlenek węgla,dwutlenek węgla,tlenki azotu, benzo(a)piren orazozon, są szkodliwe zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) ocenia, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 skutkuje skróceniem życia przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej o blisko 9 miesięcy. Z zanieczyszczeniem  powietrza związane jest m.in. występowanie chorób układu oddechowego (np. astma, rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc), krążenia oraz nerwowego. Ponadto zawarte w dymach zanieczyszczenia powodują niszczenie elewacji budynków, korozję przedmiotów metalowych oraz obumieranie roślinności. Zanieczyszczone powietrze zmniejsza także atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Poza normą

Analizy wyników monitoringu, dokonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wskazują, że mieszkańcy Nakła nad Notecią w 2014 r. przez ponad 140 dni oddychali powietrzem niespełniającym norm w zakresie jakości. Chodzi głównie o emisję drobnego pyłu zawieszonego (PM 10), którego źródłem przede wszystkim są piece i kotły węglowe, służące do ogrzewania budynków mieszkalnych ? powiedział burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Sławomir Napierała. Sytuacja jest zła, dlatego w interesie każdego mieszkańca jest poprawa jakości powietrza w gminie. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest wymiana starego, niesprawnego źródła ogrzewania na nowy ? bardziej przyjazny dla środowiska, np. ogrzewanie elektryczne, gazowe bądź pochodzące z miejskiej sieci ciepłowniczej. Decydując się na ogrzewanie węglowe należy odpowiednio dobierać surowiec ? węgiel musi być wysokokaloryczny i nisko zasiarczony.

W trosce o jakość powietrza gmina rozpoczęła realizację projektu  ?Odpowiedzialne ogrzewanie = czyste powietrze?. ? Do końca 2018 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu KAWKA otrzymamy ok. 1 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone na działania, mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji, w tym m.in. zamianę tradycyjnego ogrzewania paliwem stałym na kotły gazowe lub przyłącza do linii ciepłowniczej, a w lokalizacjach, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury ? na kotły węglowe niskoemisyjne o wysokiej sprawności, zasilane wysokogatunkowym węglem ? wyjaśnił S. Napierała. W ramach projektu będzie realizowana również akcja informacyjno-edukacyjna, mająca przede wszystkim zwrócić szczególną uwagę mieszkańców na istotę problemu, pokazać metody jego minimalizacji oraz  zaowocować zmianą sposobu ogrzewania domów, a tym samym poprawą jakości powietrza w gminie. Odpowiedzialne ogrzewanie to bowiem czyste powietrze.

W ramach kampanii w dniach 16-18 listopada 2015 r. uczniowie 15 szkół podstawowych i gimnazjów wezmą udział w prelekcjach, poświęconych tematowi niskiej emisji. ? W ramach zajęć będziemy mówić o przyczynach niskiej emisji, jej skutkach oraz możliwościach eliminacji zjawiska. Będziemy też zachęcać uczniów do udziału w konkursach. Uczniowie szkół podstawowych będą przygotowywali plakat promujący hasło „Odpowiedzialne ogrzewanie = czyste powietrze”, natomiast gimnazjaliści zmierzą się z napisaniem krótkiej historii o… SMOGU NAKIELSKIM ? wyjaśniła Marta Siatka, koordynator projektów edukacyjnych w firmie ABRYS, która jest partnerem merytorycznym kampanii.

Kampania ?Odpowiedzialne ogrzewanie = czyste powietrze? jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Za jej realizację odpowiada Dział Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS.

ULOTKA

OGRZEWANIE_plakat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię