Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego ?Pogranicze? w Lubaniu zaprasza miłośników lasu – dzieci, młodzież i osoby dorosłe z powiatów bolesławieckiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego ? do udziału w międzynarodowych (polsko-czesko-niemieckich) konkursach, plastycznym i fotograficznym, zatytułowanych ?LAS ZRÓWNOWAŻONY?.

Rysunki i zdjęcia można przesyłać jeszcze tylko do 30 września 2010. Narysuj, uwiecznij las i wygraj ciekawe nagrody książkowe!

Las to nie tylko drzewa. To dom dla zwierząt, „zielone płuca” naszej planety, źródło inspiracji dla artystów, miejsce wypoczynku i rekreacji. Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do odkrywania bogactwa i piękna „zrównoważonego lasu”.

Temat konkursu:
Przygotuj pracę  konkursową na 1 z poniższych tematów:
1. Las w zgodzie z przyrodą (funkcja przyrodnicza lasu).
2. Las w zgodzie z gospodarką (funkcja gospodarcza lasu).
3. Las w zgodzie z człowiekiem (funkcja społeczna lasu).
4. Las w równowadze (spełniający 3 funkcje: przyrodniczą, gospodarczą i społeczną).
 
Organizatorzy:

 •  stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu,
 •  Nadleśnictwo  Świeradów,
 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Oddział MiPBP w Lubaniu,
 • Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (Niemcy),
 • Venkovsky  Prostor o.p.s. (Czechy).

Warunki uczestnictwa:
Konkurs plastyczny:

 •  W konkursie mogą  uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz osoby dorosłe. Po stronie polskiej konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego (południowo-zachodnia część województwa dolnośląskiego).
 • Na konkurs można przesłać maksymalnie 1 pracę wykonaną w dowolnej technice i formacie.
 • Zgłoszona praca musi zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania (w tym powiat i  kraj), tytuł kategorii tematycznej, tytuł pracy konkursowej, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 • Konkurs fotograficzny:
 • W konkursie mogą  uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz osoby dorosłe. Po stronie polskiej konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego (południowo-zachodnia część województwa dolnośląskiego).
 •  Na konkurs można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 • Zgłoszona praca musi zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania (w tym powiat i  kraj), tytuł kategorii tematycznej, tytuł pracy konkursowej, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Terminy:
Prace konkursowe można nadsyłać do 30 września 2010 r. na adres:
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
z dopiskiem na kopercie: konkurs plastyczny lub fotograficzny „Las zrównoważony”
 
Nagrody:
Na laureatów konkursu czekają nagrody książkowe, a ich prace zostaną zaprezentowane w październiku 2010 r. w Lubaniu na wystawie pokonkursowej!
 
Więcej informacji: www.pogranicze-csb.home.pl oraz www.LasZrownowazony.pl

Konkursy są organizowane w ramach projektu „Las zrównoważony – edukacja leśna społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”, wspieranego przez ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN i NORWEGIĘ poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 
Więcej informacji:
Magdalena Guła
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
Tel./faks:  +48 75 721 50 77
e-mail: [email protected]
www.pogranicze-csb.home.pl
 

Las to nie tylko drzewa. To dom dla zwierząt. / Fot. Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze

Plakat konkursu plastycznego.

Plakat konkursu fotograficznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię