Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Górze św. Anny organizuje konkurs plastyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych pt.?Krajobraz kulturowo-przyrodniczy opolskiej wsi i jego ochrona?.

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu o wymiarach 60×80 cm przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej. Tematyka prac musi być związana z krajobrazem kulturowo-przyrodniczym wsi opolskiej i jego ochroną.

Konkurs składa się z dwóch etapów: etap I przeprowadza placówka uczestnicząca w konkursie. Spośród prac wykonanych w tym etapie maksymalnie trzy najlepsze prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Oddział w Górze św. Anny
ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra św. Anny
do 25 października br.

Etap II przeprowadza organizator konkursu – Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Do 31 października br. wyłonionych zostanie 6 zwycięskich prac (po trzy z każdej kategorii wiekowej).

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Źródło: www.gsa.zopk.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię