Spacer ścieżką umili infrastruktura w postaci: tablic dydaktycznych, ławek, placu zabaw, licznych kładek oraz specjalnie dobranych nasadzeń roślinnych.

Nazwa ścieżki
Mała Biel
Długość ścieżki
1 km
Czas przebycia
45 min.
Trasa (miasta)

Przebiega przez teren użytku ekologicznego, położonego przy ul. Żeromskiego (obok targowicy) w Szczytnie.

Opis (krótki)
Wędrówka ścieżką pozwoli poznać rośliny i zwierzęta żyjące na terenie użytku ekologicznego Mała Biel oraz zaobserwować  proces „starzenia się jezior”- sukcesję, na przykładzie zanikających zbiorników wodnych.
 
Spacer ścieżką umili infrastruktura w postaci: tablic dydaktycznych, ławek, placu zabaw, licznych kładek oraz specjalnie dobranych nasadzeń roślinnych. Cały obszar użytku stanowi doskonałą bazę do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska i ekologii. To także doskonałe miejsce do wypoczynku i uprawiania turystyki rowerowej.

Źródło: mentor-polska.pl

Spacer ścieżką umili infrastruktura m.in. w postaci tablic dydaktycznych. / Fot. mentor-polska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię