Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska zaprasza uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych do udziału w kolejnej IX edycji konkursu ornitologicznego Lubelskie Święto Ptaków.

Konkurs odbędzie się dnia 9 grudnia br. tradycyjnie już w Gimnazjum Nr 15 w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest ochrona gatunkowa ptaków.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły 3-osobowe. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 31 listopada.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodych ludzi zagadnień związanych z ochroną przyrody, a szczególnie awifauny. Chcemy pokazać młodzieży, że odkrywanie tajemnic związanych z życiem ptaków  jest bardzo interesujące i może przyczynić się do ich ochrony.

Tematem tegorocznej edycji konkursu będzie ochrona gatunkowa ptaków.

Do konkursu mogą zgłaszać się trzyosobowe zespoły uczniów wraz z opiekunem. Konkurs będzie składał się z części teoretycznej (wiadomości z zakresu ochrony gatunkowej ptaków Polski) oraz części praktycznej, polegającej na rozpoznawaniu głosów ptaków. Uczniowie mogą przygotowywać się głównie z  niżej podanych źródeł:
www.natura2000.mos.gov.pl
www.ptaki.info
www.otop.org.pl

 Konkurs odbędzie się 9 grudnia b.r. w Gimnazjum Nr 15 w Lublinie.

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie „Lubelskie Święto Ptaków” proszone są o zgłoszenie swoich grup wraz z opiekunem do  31 listopada 2009 r. Formularz należy przesłać faxem na nr 081 744 46 57 lub e-mailem na adres [email protected] . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 744 48 25.

Źródło: www.lfosn.org.pl.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię