Trwa konkurs plastyczny pt. ?Chrońmy drapieżniki Europy?, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Celami konkursu są m.in. kształtowanie postawy poszanowania przyrody, zainteresowanie dzieci bioróżnorodnością otaczającego świata, uświadomienie konieczności ochrony przyrody, wskazanie sposobów jej ochrony, zwrócenie uwagi na udział ogrodów zoologicznych w ochronie gatunków, uświadomienie ludziom, jaka jest różnorodność zwierząt, które żyją „za miedzą” w Polsce oraz w Europie oraz uwrażliwianie dzieci na wartości estetyczne.

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, burs, świetlic itp. woj. lubelskiego.

Warunki konkursu:
* Technika dowolna – np.; malarstwo, rysunek, grafika. Prace muszą zawierać wyraźną realizację tematu konkursu.
* Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Format pracy: maksymalnie A 2;
* Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tytuł pracy

Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników .

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
* I – uczniowie klas 4-6,
* II – uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

 Przewidziano rzeczowe nagrody indywidualne w każdej kategorii,

 Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do 25 listopada 2009 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20 z dopiskiem – konkurs plastyczny „Chrońmy drapieżniki Europy””

Konkurs jest częścią realizacji międzynarodowej kampanii ogrodów zoologicznych na rzecz ochrony europejskich ssaków drapieżnych.

Konkurs jest częścią realizacji międzynarodowej kampanii ogrodów zoologicznych na rzecz ochrony europejskich ssaków drapieżnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię