Nadleśnictwo Włocławek zaprasza szkoły podstawowe i gimnazja do wzięcia udziału w konkursie „Dokarmiamy ptaki”.

 Cele konkursu:

–     rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz kreatywnego myślenia,

–    promowanie walorów przyrodniczych nadleśnictwa,

–    edukacja ekologiczna młodzieży,

–   rozpoznawanie gatunków ptaków i ich zachowań,

–   kształtowanie właściwych zachowań,

–   prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz umiejętność ich dokumentowania.
 

Warunki uczestnictwa:

–   konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

–  uczestnicy składają prace zbiorowo (klasa, koło LOP itp.) w postaci rysunków (SP klasy 1 -3), z dokarmiania i obserwacji w formie sprawozdania do 10 stron (mile widziane rysunki, zdjęcia itp.) – SP kl. 4-6, gimnazja,

–   do pracy należy dodać: nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna,

–   złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny:

–   oryginalność i pomysłowość tematu,

–  walory edukacyjne i promocyjne,

–  zakres i przekaz informacji.
 

Terminarz:

 – ogłoszenie konkursu   –  grudzień 2011 roku,

–  termin nadsyłania prac – 31 marzec 2012 roku,

–  rozstrzygnięcie konkursu – kwiecień 2012 roku,

–  wręczenie nagród – maj 2012 roku.

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek. Nadleśnictwo Włocławek, ul. Ziębia 13, 87 –800 Włocławek.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2349800 lub 604916189.

Jednym z celów konkursu jest rozpoznawanie gatunków ptaków i ich zachowań. / Fot. Nadleśnictwo Włocławek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię