Komisja Europejska i MTV Networks International rozpoczęły kampanię ?Play to Stop ? Europe for Climate?. Kampania będzie trwała sześć miesięcy, a jej celem jest poszerzenie wiedzy młodych osób na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

Celem kampanii będzie także mobilizacja młodzieży w okresie poprzedzającym konferencję w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze, która odbędzie się w grudniu tego roku. Inicjatywa „Play to Stop” adresowana jest do 11 państw członkowskich UE i obejmuje: spoty telewizyjne, koncert Moby`ego w Sztokholmie, dwa koncerty w Budapeszcie i Kopenhadze z udziałem innych artystów, webcasty, gry oraz treści publicystyczne poświęcone walce ze zmianami klimatu. Kopenhaska konferencja w sprawie zmian klimatu, podczas której uzgodnione zostaną dalsze działania w związku z Protokołem z Kioto, rozpocznie się 7 grudnia br.

Komisarz UE ds. środowiska Stavros Dimas oświadczył: Osoby, które są dziś młode, odczują wpływ zmian klimatu w największym stopniu.  Konferencja w Kopenhadze jest prawdopodobnie naszą ostatnią szansą na przeciwdziałanie tym zmianom, zanim wymkną się one spod kontroli. Cały świat bardzo pragnie osiągnąć porozumienie w tej kwestii, a my to dążenie musimy wesprzeć. Wydarzenia takie jak to mają kluczowe znaczenie, gdyż młodzi ludzie są niezmiernie ważną grupą nacisku. W związku z tym, że odczują oni zmiany klimatu w największym stopniu, ich głos jest najważniejszy.

Skutki zmian klimatu będą odczuwalne we wszystkich krajach, a najbardziej dotkną one przyszłe pokolenia. Dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji na temat pilnego charakteru tego problemu i zwalczanie zachowań pogarszających zmiany klimatu – stwierdził Antonio Campo Dall`Orto, wiceprezes wykonawczy MTV Networks International ds. marek muzycznych. Jest to mozolna walka, którą staczamy dzień po dniu. Walka o bardziej zrównoważoną i przyjazną środowisku przyszłość jest walką zarówno o środowisko jak i demokrację, dlatego też jesteśmy dumni z tego, że możemy wesprzeć cenne działania UE na rzecz środowiska dzięki kampanii „Play to Stop – Europe for Climate”.

Znani artyści zaangażowani w kampanię

Trwająca od lipca do grudnia inicjatywa „Play to Stop – Europe for Climate” będzie miała na celu zaangażowanie młodych ludzi z 11 państw członkowskich UE w walkę ze zmianami klimatu. Kampania prowadzona będzie w Bułgarii, Republice Czeskiej, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie i na Węgrzech.  W Sztokholmie, Budapeszcie i Kopenhadze odbędą się trzy koncerty z udziałem największych międzynarodowych sław świata artystycznego, transmitowane w MTV.  Pierwszy koncert z udziałem Moby`ego będzie miał miejsce w Sztokholmie w dniu 20 sierpnia. W trakcie kampanii, muzyczny kanał telewizyjny będzie również poświęcał walce ze zmianami klimatycznymi treści publicystyczne, produkując kilka wydań specjalnych.

Każdy koncert będzie towarzyszył jednemu z głównych wydarzeń związanych ze zmianami klimatu. W przypadku Sztokholmu będzie to Światowy Tydzień Wody, dla Budapesztu – Tydzień Mobilności, a w przypadku Kopenhagi – konferencja w sprawie zmian klimatu. Kraje reprezentowane będą przez ambasadorów, w rolach których wystąpią krajowe sławy, co pomoże przyciągnąć uwagę opinii publicznej i spowoduje, że ich głos będzie bardziej słyszalny. Będą nimi: bułgarska tenisistka Magdalena Maleeva, duńska piosenkarka Anna David, włoska gwiazda telewizyjna Paola Maugeri, polski prezenter Michał Piróg oraz Serban Miron Copot – rumuński działacz zajmujący się klimatem.

Stymulowanie młodych osób do działania

Mimo iż młodzi ludzie są świadomi zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, rzadko im przeciwdziałają. Wyniki opublikowanej dziś ogólnoeuropejskiej ankiety http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm ukazują, że chociaż młodzi ludzie postrzegają zmiany klimatyczne jako drugi pod względem znaczenia problem światowy po biedzie, jedynie 51 % osób w przedziale wiekowym między 15 a 24 rokiem życia, podejmuje jakiekolwiek działania na rzecz przeciwdziałania  zmianom klimatycznym, co stanowi najniższą proporcję wśród wszystkich grup wiekowych.

Kampania ta ma na celu informowanie młodych osób o potencjalnych konsekwencjach braku porozumienia w Kopenhadze i wykorzystanie ich energii w okresie poprzedzającym konferencję, aby wywrzeć nacisk na decydentach politycznych, tak by osiągnęli oni porozumienie.

W trakcie kampanii młodzi ludzie będą mogli wymieniać opinie na temat zmian klimatu i środowiska naturalnego, jak również dzielić się pomysłami na temat ochrony środowiska na internetowej stronie „Play to stop” pod następującym adresem: www.mtvplay4climate.eu

Kontekst: Działania UE w zakresie zmian klimatu

Celem grudniowej konferencji jest zawarcie nowego ogólnoświatowego porozumienia w sprawie zmian klimatu, które byłoby kontynuacją wygasającego w 2012 r. Protokołu z Kioto. Podjęcie działań na wczesnym etapie jest niezbędne: destabilizacja klimatu stała się już rzeczywistością, a wszelkie opóźnienia w osiągnięciu porozumienia nieuchronnie opóźnią globalne działania w tym zakresie i pogłębią skutki zmian klimatu.

Unia Europejska odgrywa już teraz wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu na poziomie ogólnoświatowym. W grudniu 2008 r. UE przyjęła zintegrowany pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu, zawierający ambitne cele, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. Działania te mają skierować Europę na właściwe tory – ku przyjaznej dla środowiska przyszłości z gospodarką o niskim poziomie emisji CO2 i racjonalnym zużyciu energii. Cele te mają zostać osiągnięte dzięki:

  • zmniejszeniu ilości gazów cieplarnianych o 20 proc. (a nawet 30 proc. w przypadku zawarcia odpowiedniego porozumienia międzynarodowego)
  • zmniejszeniu o 20 proc. zużycia energii dzięki lepszej efektywności energetycznej
  • zwiększeniu do 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii.
     

 Źródło: Komisja Europejska

W trakcie kampanii młodzi ludzie będą mogli wymieniać opinie na temat zmian klimatu i środowiska naturalnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię