Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne ?Tilia? oraz Szkoła Leśna na Barbarce wspierana przez markę Beretta zapraszają w ferie zimowe dzieci na zajęcia edukacyjno- warsztatowo-integracyjne.

Oferta grupowa
Zapraszamy grupy zorganizowane (powyżej 10 osób). W ramach dwugodzinnego spotkania odbywać się będzie jeden temat przyrodniczy i jeden integracyjno-warsztatowy do wyboru z poniższych. Po zajęciach zapraszamy na ognisko (30 minut). Uczestnicy przynoszą własny prowiant kiełbaski, ketchup, chleb itd.
 
Czas trwania zajęć razem z ogniskiem: 2,5 godziny
Wiek uczestników: 6-12 lat
Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, Toruń
Zapisy: Biuro Szkoły Leśnej na Barbarce , tel. 56 657 60 85
Cena zajęć: 6 zł od osoby
Termin: do uzgodnienia
 
 
Tematy zajęć do wyboru
 Przyrodnicze:
– ,,Jak zwierzęta spędzają zimę”
– ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”
– ,,Przyrodnicze doświadczenia do szybkiego zrobienia”
 
Tematy integracyjno- warsztatowe:
– ,,Zabawki zrobione lepsze niż kupione”
– „Zimowe podchody”
– ,,Zabawy integracyjno-sportowe”
 
Zapraszamy również na bezpłatne zajęcia w ramach projektu ,,Dobry dla przyrody, dobry dla siebie. Kampania promocyjno-informacyjna na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji o projekcie na str. www.szkola-lesna.torun.pl w zakładce projekty.
 
 
Oferta indywidualna
Zapraszamy osoby indywidualne na dwugodzinne zajęcia oraz na ognisko (30 minut). Uczestnicy przynoszą własny prowiant: kiełbaski, ketchup, chleb itp. Podczas zajęć dziecko pozostaje pod opieką rodzica. Warunkiem odbycia się zajęć jest zebranie się grupy przynajmniej 5 osób, maksymalna ilość osób to ok. 20.
 
Wiek uczestników: 6-12 lat
Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, Toruń
Zapisy: Biuro Szkoły Leśnej na Barbarce , tel. 56 657 60 85
Zajęcia bezpłatne
 
Terminy i tematy:
 
18.01.2013 r. godzina 10.00 – 12.30
,,Jak zwierzęta spędzają zimę” i „Zimowe podchody”
 
25.01. 2013 r. godzina 10.00 – 12.30
,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” i ,,Zabawki zrobione lepsze niż kupione”
 
Istnieje również możliwość dołączenia się do grupy zorganizowanej w innym terminie pod warunkiem zgody opiekuna grupy. Koszt uczestnictwa w takim przypadku wynosi 6 zł od uczestnika zajęć
 
 
Opis tematów
Zajęcia przyrodnicze:
1)   ,,Jak zwierzęta spędzają zimę?
W czasie prezentacji multimedialnej połączonej z pogadanką uczestnicy poznają czynniki warunkujące życie zwierząt i ich sposoby przystosowywania się do zimy. W części terenowej zajęć uczestnicy będą samodzielnie poszukiwać w lesie znaków – tropów i śladów pozostawionych przez zwierzęta zamieszkujące zimą nasze lasy.
 
2)   ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”
Zima, szczególnie śnieżna i mroźna sprawia, że niektóre zwierzęta muszą zmienić dietę, a to często wiąże się ze zmianą siedliska. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można pomóc potrzebującym zwierzętom nie tylko przetrwać, ale jeszcze zachować jak najlepszą kondycję, aby wraz z nadejściem wiosny mogły wydać na świat potomstwo. Uczestnicy wykonają smakołyki dla ptaków.
 
3)   ,,Przyrodnicze doświadczenia do szybkiego zrobienia”
Zajęcia  będą okazją do wprowadzenia dzieci w tajemniczy świat zjawisk przyrodniczych, będą miały formę zabawy w połączeniu w wykonywaniem prostych doświadczeń chemicznych i fizycznych.
 
Tematy integracyjne:
1)      ,,Zabawki zrobione lepsze niż kupione”
 W czasie warsztatów uczestnicy wykonywać proste zabawki z materiałów ekologicznych dostępnych w każdym domu tj. papier, wełna.
 
2)       „Zimowe podchody”
Uczestnicy zajęć otrzymają karty pracy i będą szukać zadań oznaczonych na ścieżce leśnej zadań. Będą wykonywać polecenia przyrodnicze i matematyczne, a następnie kierować się do punktu kontrolnego, w którym wykażą się zdobytą wiedzą w trakcie podchodów. Poprzez zajęcia uczestnicy utrwalają wiadomości o życiu organizmów leśnych; uczą się pracy w zespole oraz poznają zasady zachowania się w lesie.
 
3)      ,,Zabawy integracyjno-sportowe”
Gry i zabawy odbywają się w formie pląsów oraz konkurencji bieżnych, skocznych i rzutnych. Do organizacji zajęć wykorzystywane zostaną sprzęty sportowe znajdujące się w wyposażeniu Szkoły Leśnej tj. chusta animacyjna, tunele, boule, piłki, hula-hop, skakanki, słupki, woreczki, szarfy, a także kije hokejowe i narty. Zajęcia dopasowane są do zainteresowań i możliwości grupy. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia odbędą się w sali.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię