Po raz trzeci Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje konkurs „Pióro odpowiedzialności” dla dziennikarzy piszących na temat relacji biznesu ze społeczeństwem, własnymi pracownikami, partnerami rynkowymi, a także wpływu firm na środowisko naturalne. Artykuły prasowe oraz publikowane w internecie można zgłaszać do 28 lutego 2013 r.

Wszystkie te tematy dotyczą koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Artykuły można przesyłać w kategoriach dla profesjonalnych dziennikarzy: media drukowane i media elektroniczne, a także w dodatkowej kategorii "artykuł ekspercki" przeznaczonej dla osób, które nie są dziennikarzami, ale zawodowo zajmują się CSR-em. Teksty opublikowane w roku 2012 mogą zgłaszać ich autorzy, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe oraz pracownicy firm.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagradza najlepsze artykuły dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż dziennikarze są ważnym interesariuszem firm i dostarczają informacji społeczeństwu – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Chcemy, aby media w rzetelny i interesujący sposób informowały na temat praktyki CSR popularyzując ten temat w Polsce.

Zgłoszenia można nadsyłać od 2 stycznia do 28 lutego 2013 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie odpowiedzialnybiznes.pl. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni 27 marca w trakcie ogłoszenia Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki" w Warszawie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię