Akcja ?Poznańskie choinki wracają do środowiska?, organizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów to bezpłatną zbiórka świątecznych drzewek.

Poznaniacy mają możliwość oddać choinkę do Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów. GRATOWISKA zlokalizowane są przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284, ul. Wrzesińskiej 12 oraz na składowisku odpadów w Suchym Lesie, przy ul. Meteorytowej 1.

W następną sobotę, 19 stycznia 2013 roku drzewka będzie można oddać w sezonowych punktach zbiórki na Placu Wielkopolskim w godzinach od 9.00 do 11.30 oraz na Placu Bernardyńskim w godzinach od 12.00 do 14.30. Każdy mieszkaniec, który w tych dniach przyniesie swoją choinkę do sezonowych punktów zbiórki otrzyma mały upominek.

Akcja ma upowszechnić zwyczaj poświątecznej zbiórki
i zwrócić uwagę mieszkańców na recykling organiczny odpadów biodegradowalnych. Celem akcji jest też zapobieganie wyrzucaniu choinek do śmietników. Prowadzone działania mają ograniczyć ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych deponowanych na składowisku, która wzrasta szczególnie w okresie poświątecznym.

Zgodnie ze wymogami, które nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami, Polska zobowiązana jest  do osiągnięcia do końca 2012 roku poziomu odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych w stosunku do wytwarzanych w 1997 roku tak, aby nie trafiły na składowiska. W 2013 roku powinniśmy osiągnąć poziom odzysku w wysokości 50% tych odpadów. Choć ilość choinek nie jest duża  to spełnia ważną rolę edukacyjną.

Zebrane podczas Akcji drzewka trafią do kompostowni pryzmowej, która znajduje się na terenie składowiska w Suchym Lesie. Wszystkie zebrane choinki zostaną przeznaczone do produkcji nawozu organicznego Agro-Felek, który trafia także na tereny zielone miasta Poznania.
 

Celem akcji jest też zapobieganie wyrzucaniu choinek do śmietników. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię