W 160 miejscach w Polsce przyłączono się do programu Klubu Gaja ? Zaadoptuj rzekę, który rozwija zainteresowanie dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym i społecznym polskich rzek. Dzięki temu w 9. edycji programu w 2013 roku opieką objęto ponad 120 fragmentów rzek w 140 miejscach. Liczba uczestników programu przekroczyła 15 200 osób. Do konkursu, pod taką samą nazwą, jak program zgłoszono działania z ponad stu miejsc w Polsce.

Organizatorów lokalnych działań w programie Zaadoptuj rzekę podzielono na dwie grupy – placówki oświatowe i inne podmioty, takie jak samorządy, organizacje społeczne, firmy, instytucje. W kategorii konkursu – Najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody – jury przyznało nagrodę tylko dla placówki oświatowej – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach (woj. dolnośląskie) . W kategorii – Najciekawsze przeprowadzenie działań – przyznano nagrody Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie (woj. świętokrzyskie ) oraz Towarzystwu Przyjaciół Rzeki Łeby  w Lęborku (woj. pomorskie) i Stowarzyszeniu Przyjaciół Białej Przemszy w Sławkowie (woj. śląskie). W kategorii – Współpraca i zaangażowanie największej liczby uczestników i podmiotów – nagrodzono Szkołę Podstawową nr 17 w Zielonej Górze (woj. lubuskie) oraz „Porozumienie dla Parsęty” (woj. zachodniopomorskie).

Nagrody dla placówek oświatowych to dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego do Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu (we wrześniu). Dla pozostałych laureatów nagrodą są pamiątkowe tablice informacyjne – znaki wodne.

Sprawozdania z podjętych działań, które napłynęły na konkurs Zaadoptuj rzekę udowodniły, że społeczna ochrona rzek powiązana z poznawaniem ich walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych to długotrwałe działania w bardzo wielu obszarach – podkreśla Paweł Grzybowski, koordynator programu Zaadoptuj rzekę. Uczestnicy programu wśród wielu działań wymieniali m.in. zakładanie perlatorów na krany i ustawianie pojemników do magazynowania wody deszczowej (do wykorzystania w przyszkolnych i przedszkolnych ogrodach), wywieszanie etykiet i plakatów nawołujących do oszczędzania wody w toaletach, sprzątanie brzegów adoptowanych rzek i badanie czystości ich wód, wizyty w specjalistycznych laboratoriach i oczyszczalniach ścieków, przemarsze uliczne wzywające przechodniów do poszanowania wody. Nie tylko nad rzekami, ale także przy szkolnych i przedszkolnych kranach czy prysznicach w internatach ustawiano „kolejki po wodę” symbolizujące deficyt tego surowca. Gromadzenie szczegółowych informacji o wybranej rzece, rysunki, fotografie, wywiady z wędkarzami i mieszkańcami rozbudzały zainteresowanie obecnym stanem rzeki oraz chęcią jego poprawy.

Kolejnym elementem programu Zaadoptuj rzekę jest akcja BIG JUMP. Poprzez symboliczne wejście do wody – w tym samym dniu, o tej samej godzinie czyli 14 lipca o godz. 15.00  – ludzie w całej Europie manifestują swoje poparcie dla działań na rzecz czystych i żyjących rzek. W Polsce wydarzenie koordynowane jest przez Klub Gaja przy współpracy z pomysłodawcą akcji European Rivers Network.

Klub Gaja zaprasza Polaków do udziału w akcji BIG JUMP i  wejścia do wody w swojej najbliższej okolicy.

W tym dniu można nad wodą zorganizować piknik, festyn, spotkanie, które będzie okazją do wspólnego odpoczynku i zabawy, także edukacji ekologicznej na temat stanu i ochrony wód. Pamiątkowe zdjęcie z wydarzenia i krótki opis należy przesłać na adres: [email protected]. Można przyłączyć się do BIG JUMP na facebook.com/Klub.Gaja.

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, do 2015 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wody powierzchniowe powinny uzyskać dobry stan chemiczny i ekologiczny.  Klub Gaja i wiele europejskich organizacji społecznych, uważa, że taki cel zostanie osiągnięty, gdy w jego realizację zaangażują się nie tylko rządzący, ale i obywatele. BIG JUMP jest wyjątkową okazją do przeprowadzenia lokalnych działań, które zwrócą uwagę opinii publicznej na problem o zasięgu ogólnopolski – potrzebę czystych i  zdrowych rzek.

 

W kategorii – Współpraca i zaangażowanie największej liczby uczestników i podmiotów ? nagrodzono Szkołę Podstawową nr 17 w Zielonej Górze. / Fot. Klub Gaja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię