Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu położony jest w Dolinie Wodącej, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w bliskim sąsiedztwie wielu atrakcyjnych i przyrodniczo cennych obiektów (m.in. rezerwat przyrody ?Smoleń? z ruinami średniowiecznego zamku, liczne ostańce, jaskinie, stanowiska archeologiczne oraz miejsca, gdzie hibernują nietoperze).

Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu k. Pilicy
Oddział ZPKWŚ w Smoleniu
42-436 Pilica, 
Tel. 032 673-60-79; 
e-mail: [email protected] 
www.zpk.com.pl

Bardzo bogata i różnorodna jest szata roślinna. Występuje tutaj na naturalnych stanowiskach wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, co pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych z możliwością bezpośredniego kontaktu z ww. gatunkami w ich naturalnym stanowisku. Urok Doliny Wodącej i jej swoisty mikroklimat sprawia, że jest to nie tylko idealne miejsce do pracy naukowej i edukacji ekologicznej, ale również do wypoczynku i turystyki.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół i w różnym wieku, a także do osób dorosłych. Pracujemy w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do zapotrzebowania i wymagań odbiorców.
Program realizujemy, m.in. poprzez pogadanki i warsztaty, różnego rodzaju konkursy ekologiczne, edukacyjne festyny plenerowe, zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych itp.  
Ponadto w Ośrodku organizowane są szkolenia i warsztaty ekologiczne dla osób dorosłych (z różnych grup zawodowych), konferencje i sympozja naukowe. Warunki tu panujące sprzyjają prowadzeniu badań naukowych oraz organizacji praktyk studenckich.

Baza dydaktyczna OEN w Smoleniu jest także udostępniana zorganizowanym grupom młodzieży i dorosłych realizujących własne programy edukacyjne.  
W OEN można uzyskać informacje o PK Orlich Gniazd oraz skorzystać z czytelni (możliwość skorzystania z materiałów tylko stacjonarnie), w której można znaleźć m.in.:

 • pozycje książkowe o tematyce przyrodniczej, krajoznawczej, geograficznej, kulturowej, historycznej,  z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • przewodniki po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych;
 • wydawnictwa ZPKWŚ;
 • materiały własne itp. opracowania niepublikowane, wyniki badań własnych, plany ochrony parków krajobrazowych, itp.

Z czytelni można korzystać w dni robocze w godzinach pracy Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu.
Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów fachowych zgromadzonych w czytelni, powinny posiadać zaświadczenie z uczelni uzasadniające udostępnienie ww. zbiorów (dot. uczniów, studentów).

Bazę dydaktyczną OEN w Smoleniu stanowią: budynek główny (w którym mieszczą się sale dydaktyczne, sala konferencyjna, czytelnia, ekspozycja historyczno-przyrodnicza oraz baza noclegowa), świetlica dydaktyczna (wyposażona w sprzęt audio-wizualny), 4 domki campingowe typu Brda (domki ogrzewane; w każdym domku znajdują się dwa pokoje 2-osobowe oraz 1 pokój 6-osobowy i łazienka) oraz zadaszony krąg ogniskowy.
Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt do projekcji multimedialnej, pracowni mikroskopowej oraz w ekspozycji przyrodniczo-historycznej.
Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci przedszkolne, młodzież szkolna, studenci oraz różnego rodzaju grupy zawodowe (np. samorządowcy, nauczyciele itd.).
W tematyce zajęć dominują informacje dot. wdrażania zasad ekorozwoju, czynnych metod ochrony przyrody, zasad uprawiania turystyki bez szkody dla środowiska przyrodniczego oraz samych parków krajobrazowych – ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych.

Program edukacyjny realizowany jest w formie:

 • pogadanek,
 • festynów ekologicznych,
 • zajęć terenowych na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych,
 • konkursów ekologicznych,
 • zajęć okazjonalnych oraz różnego rodzaju akcji,
 • szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych,
 • oraz wielu innych. 

Pogadanki

W każdym Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ prowadzone są pogadanki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Są to, m.in.:

 •  „Kilka słów o nas, czyli struktura i działalność ZPKWŚ”
 • „Województwo śląskie – przyroda i krajobraz”
 • „Rośliny województwa śląskiego”
 • „Zwierzęta województwa śląskiego”
 •  „Formy ochrony przyrody w województwie śląskim”
 • „Turystyka i rekreacja w województwie śląskim”
 •  i in.

Zajęcia prowadzone są w sali konferencyjnej Ośrodka, w „świetlicy dydaktycznej”,  w pracowni mikroskopowej.

Festyny

Corocznie na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu organizowane są tematyczne festyny ekologiczne, np. z okazji „Dni Ziemi”, lub „Sprzątania Świata”, w których udział biorą grupy dzieci i młodzieży szkolnej.
W trakcie festynów organizowany jest szereg konkursów o charakterze ekologicznym oraz szereg innych atrakcji. Staramy się łączyć aktywną edukację z zabawą.

Ząjecia okazjonalne

W Ośrodku Edukacyjnym prowadzone są zajęcia tematyczne, np. z okazji:

 • Świąt Wielkanocnych,
 • Dnia Dziecka,
 • Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia,
 • i innych,

a także zajęcia specjalne w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich. 

Zajęcia terenowe

Zajęcia w terenie są oderwaniem od ławki szkolnej i w sposób przyjazny uczniowi wprowadzają go w świat przyrody i ekologii, będąc jednocześnie doskonałym uzupełnieniem szkolnych ścieżek międzyprzedmiotowych. Podczas zajęć terenowych, na które kładzie się główny nacisk w Ośrodku, uczestnicy zajęć mają okazję poznać formy ochrony przyrody, charakterystyczne cechy krajobrazu jurajskiego oraz gatunki roślin i zwierząt występujących na tym terenie. Zajęcia prowadzimy na ścieżkach przyrodniczo–dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Konkursy

Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu organizuje różnego rodzaju konkursy tematyczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Są to konkursy sprawdzające wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii, przyrody, jak również konkursy plastyczne i fotograficzne.

Ofertę edukacyjną uzupełniają warsztaty stacjonarne i terenowe. W celu rezerwacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Edukacji Ekologicznej ZPKWŚ w OEN w Smoleniu. 

Możliwość dojazdu

Jadąc samochodem od strony Katowic należy kierować się na Zawiercie – Pilicę – Smoleń. Można także dojechać pociągiem do Zawiercia, a stamtąd busem relacji Zawiercie-Wolbrom dotrzeć do Smolenia. Aby dotrzeć do Ośrodka należy przejść pieszo od przystanku około 800 metrów drogą asfaltową, prowadzącą początkowo między zabudowaniami, a następnie pomiędzy polami. Można także skorzystać z linii Zawiercie – Złożeniec i z przystanku w Złożeńcu dotrzeć do Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu leśną drogą – dł. około 1,5 km.

źródło: www.zpk.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię