Prawie 300 uczniów wzięło udział w jesiennej turze „Zielonych Warsztatów” zorganizowanych przez CEMEX wspólnie z Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Podczas nich młodzież dowiedziała się m.in., jakie są wyzwania zrównoważonego rozwoju, na czym polega gospodarka obiegu zamkniętego oraz jakie działania może podjąć każdy z nas by chronić planetę.

Po dwóch latach pandemii COVID-19, Cementownię Chełm oraz Rudniki ponownie odwiedziła młodzież ucząca się w okolicznych szkołach.

Uczennice i uczniowie ze Szkół Podstawowych w Rudnikach, Koninie, Kłomnicach, Jaskrowie i ZSP nr 2 w Rędzinach, a także Szkół Podstawowych nr 7 i 8 w Chełmie oraz Szkoły Podstawowej w Okszowie k. Chełma wzięli udział w „Zielonych Warsztatach” – interaktywnych zajęciach edukacyjnych dotyczących Zrównoważonego Rozwoju oraz Ochrony Klimatu. Autorski program opracował CEMEX Polska we współpracy z firmą Abrys – liderem w obszarze edukacji ekologicznej w Polsce.

– Celem naszej firmy jest budowanie lepszej przyszłości, a żeby jego realizacja była możliwa, prowadzimy naszą działalność w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju przyjmując odpowiedzialność za społeczności i środowisko. Dodatkowo, dostrzegamy najpilniejszy obecnie problem ludzkości, jakim jest kryzys klimatyczny – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. – Podczas “Zielonych Warsztatów” pokazujemy młodzieży w jaki sposób nasza firma dąży do neutralności emisyjnej, ale także tłumaczymy, jak młodzi ludzie mogą zaangażować się w ochronę klimatu w życiu codziennym – dodaje.

Surowce na wagę złota

Warsztaty są podzielone na trzy części. W pierwszej omawiane są tematy związane z właściwym postępowaniem z odpadami, pokazywane globalne skutki ich porzucania w środowisku, a także wyjaśniony model gospodarki obiegu zamkniętego. Jest on zaprezentowany w oparciu o bliski młodemu człowiekowi przedmiot – telefon komórkowy. Młodzież analizuje cykl życia tego produktu, zarówno w oparciu o model gospodarki linearnej, jak i gospodarki obiegu zamkniętego oraz zwraca uwagę na możliwości wykorzystania olbrzymiej ilości surowców, takich jak złoto, srebro, aluminium, zawartych w tym niewielkim przedmiocie.

Ponadto, uczennice i uczniowie dowiadują się, jak CEMEX Polska wdraża w swojej działalności model gospodarki o obiegu zamkniętym, stosując w procesach produkcyjnych zamiast paliw kopalnych paliwa alternatywne. Przeważającą cześć paliw alternatywnych stanowią lekkie, wysokokaloryczne frakcje wysegregowane z odpadów komunalnych i przemysłowych tzw. RDF (Refuse Derived Fuel). Zastosowanie paliw alternatywnych zamiast węgla kamiennego pozwala zaoszczędzić zasoby naturalne tego surowca przy jednoczesnym wykorzystaniu energii zawartej w odpadach i ograniczeniu emisji CO2.

Dobry klimat do zmian

Podczas warsztatów został poruszony także temat zmian klimatu, które są coraz częściej odczuwane przez młodego człowieka. Na zajęciach dyskutowano zarówno o konsekwencjach, jak i przyczynach globalnego ocieplenia. Przede wszystkim skupiono się jednak na działaniach, które można podjąć by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz przystosować się do zmian klimatu, co jest nieuniknione. Wśród pomysłów na adaptację do zmian klimatu znalazło się m.in. nawadnianie organizmu podczas upałów, sadzenie roślin ciepłolubnych, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania czy też założenie domku dla owadów zapylających. Z kolei, by zredukować emisję gazów cieplarnianych, młodzież zwracała uwagę na konieczność korzystania z przyjaznego dla środowiska transportu (np. rower, komunikacja miejska), ograniczania spożywania produktów pochodzenia odzwierzęcego, a także oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej.

– Priorytetem dla Fundacji CEMEX “Budujemy Przyszłość” są działania edukacyjne, skierowane do najmłodszych przedstawicieli społeczności lokalnych, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową – dodaje Dominika Sztuka-Arak. – Cieszymy się, że dzięki “Zielonym Warsztatom”, możemy przyczynić się do rozwijania zielonych kompetencji wśród młodzieży, niezbędnych do budowania świata przyjaznego dla ludzi oraz naszej planety.

Strategia “Future in Action”

Warsztaty, oprócz zwrócenia uwagi na rozmaite wyzwania zrównoważonego rozwoju i wskazania działań, które każdy indywidualnie może podjąć na rzecz ochrony środowiska, miały na celu również pokazanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpisywać się w realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Finalna część zajęć dotyczyła więc realizacji przez CEMEX strategii „Future in Action”, jej efektów oraz celów do osiągnięcia w przyszłości. Uczennice i uczniowie poznali m.in. niskoemisyjne produkty, czy rozwiązania i procesy wprowadzonych przez firmę na drodze do zeroemisyjności netto. W tej części zajęć nie zabrakło też wyjaśnienia procesu produkcji cementu, któremu można było się przyjrzeć w praktyce podczas wycieczki po zakładzie, wieńczącej każde „Zielone warsztaty” .

GALERIA

Fot. Archiwum CEMEX

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię